Vi satser også på kollektiv trafik

08. december 2009

Af Lars Barfoed, transportminister( K)

Chefredaktør Klaus Dalgas skriver i fredagsavisens leder, at vi her op til klimamødet er blevet enige om at bruge flere penge på at udbygge det danske motorvejsnet, mens vi helt glemmer kollektiv trafik, herunder Kystbanen og problemerne dér.

Det er ikke helt korrekt. Vi satser bredt - ikke alene på motorveje over hele landet, hvor der er virkelig stærk trængsel, men bestemt også på kollektiv trafik.

Vi har netop i løbet af året truffet beslutninger på transportområdet for i alt 154 mia. kr., hvoraf 2/ 3 dele er afsat til kollektiv trafik. Det gælder f. eks. en helt ny jernbane fra København til Ringsted, helt nye signalsystemer bl. a. på Kystbanen samt en hel ny Metro Cityring. Og man bør naturligvis glæde sig over, at der i " motorvejspakken" er afsat 1,4 mia. kr. til en udbygning af en af de vigtigste pendlerstrækninger til og fra København -Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Hørsholm Syd. En udbygning fra 4 til 6 spor, som vil sikre fremkommeligheden på en vigtig og meget befærdet trafikåre.

Hvad angår Kystbanen og problemerne dér, er der udarbejdet en robusthedsplan for at imødegå forsinkelserne fra Sverige. Samtidig har jeg forleden haft møde med DSBFirst, DSB, Banedanmark og Trafikstyrelsen om problemerne med regulariteten for kunderne på Kystbanen og i Øresundstrafikken. Mødet resulterede i en række nye tiltag, der skal rette op på samspilsproblemerne mellem de forskellige aktører på strækningen.

Målet er en forbedret regularitet og information til passagererne på Kystbanen.

Så der er politisk vilje til at styrke både bane og vej.