Enighed om vejafgift

16. januar 2010

Af skatteminister Kristian Jensen (V) og transportminister Lars Barfoed (K)

Der er ingen strid om regeringens ambition om at indføre intelligente kørselsafgifter på de danske veje og samtidig bruge pengene til at nedsætte registreringsafgiften på nye biler, som Berlingske Tidende 13. januar påstår.

Tværtimod. Der er fuld enighed om at gøre det langt billigere at købe ny bil, især miljøvenlige biler, mod til gengæld at gøre det dyrere at bruge bilen, især hvor der er trængsel på vejene.

Regeringen besluttede allerede i september at udsætte indførelsen af kørselsafgifter. Vi kan ikke nå at få et intelligent GPS-baseret kørselsafgiftssystem klar for personbiler allerede i 2015, da vi kigger nøje på, hvad hollænderne er ved at udvikle, og deres system udskydes. Derfor er vi også nødt til at udsætte indførelsen af intelligente kørselsafgifter. Der kun er konflikt om kørselsafgifter mellem regeringen og oppositionen. Regeringen vil indføre kloge grønne kørselsafgifter, der modsvares af en reduktion af registreringsafgiften, hvorimod oppositionen plæderer for bompenge rundt om København, der ikke modsvares med tilsvarende lavere registreringsafgift og kun kan ses som en ekstra skat til bilisterne i hovedstadsområdet og pendlere på Sjælland, der tager bilen på arbejde i Københavnsområdet.