Et regeringsskifte kan blive dyrt for syd- og sønderjyder

20. maj 2010

Af Hans Christian Schmidt trafikminister, MF (V), Friggsvang 3, Vojens, skriver:

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti lover i deres nyeste skatteplan, at alle bilister på »statsveje og trafikerede kommuneveje« skal betale 35 øre per kørte kilometer, hvis de overtager regeringsmagten.

Det betyder en ekstra udgift på ca. 11.000 kroner om året, hvis du bor i Tønder og arbejder i Sønderborg, eller hvis du bor i Esbjerg og arbejder i Trekantområdet (ca. 70 km hver vej og 230 arbejdsdage om året).

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er statsveje og trafikerede kommuneveje tilsammen et fintmasket net af veje. Der er med andre ord tale om en skatteskrue, som er både dyr og uforståelig. For eksempel ved alle, der bor i de mindre befolkede egne, at bilen langtfra altid er et luksusgode. Den kan i praksis ikke undværes til hverken arbejde eller fritidsaktiviteter, fordi den kollektive trafik ikke er udbygget nok til at stille alle behov for en moderne familie.

Det er derfor varm luft, hvis partierne hævder, at de mange penge opkræves for at få danskerne til at skifte over til kollektiv trafik, få dem til at tage cyklen eller for at mindske trængslen på vejene. Afgiften rammer jo alle, uanset om de kører på strækninger, hvor behovet for vækst og udvikling er væsentligt større end problemet med trængsel. Det gælder mange steder i Syddanmark.

Og afgiften rammer også dem, som pendler på strækninger uden reelle alternative pendlertilbud. Svaret er nok, at man mere har skævet til de 4.800.000.000 kroner, som partierne forventer at inddrive på dette skævvridende initiativ.

For mig er dette forslag en god indikator på, hvor ivrige S og SF er for at finde nye skatteskruer at skrue på.

Alene dette valgløfte kan betyde en forskel for mange familiers privatøkonomi.

Alle bør regne på, om de overhovedet har råd til et regeringsskifte, for vi har Helle Thorning-Schmidts ord for, at skatteplanen bliver gennemført uden ændringer, »hverken mere eller mindre«.