Flere overlever i trafikken

03. februar 2010

Af Lars Barfoed, transportminister (K) og Brian Mikkelsen, justitsminister (K)

Sne og is dækker Danmark i disse dage, og det er faktisk med til at forbedre trafiksikkerheden. Det lyder mærkeligt, men rent statistisk set er det faktisk rigtigt.

Erfaringer viser, at langt færre kommer til skade i trafikken, når vi har sne og frost, sådan som vi har oplevet i de seneste uger. Det skyldes, at vi kører mere forsigtigt, og at vi er mere opmærksomme.

Der er heldigvis rigtig mange danskere, som kører ansvarligt og sikkert. Det er positivt - men vi kan gøre det endnu bedre. Vi kan redde mange flere liv, hvis vi tænker i egen og ikke mindst andres sikkerhed, når vi bevæger os rundt i trafikken.

2009 bød på en glædelig nyhed i form af et markant fald i antallet af dræbte i trafikken. De foreløbige tal fra Vejdirektoratet viser, at 309 mistede livet i trafikken.

Det er et fald på 100 i forhold til både 2008 og 2007, men tallet er stadig for højt.

Regeringen er naturligvis glad for denne positive udvikling, men det er vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene. Vi har alle et ansvar for, at det er sikkert at færdes i trafikken.

Derfor har regeringen i 2009 søsat en lang række projekter, der i de kommende år skal reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og i 2010 er der flere på vej.

I januar 2009 etablerede vi som del af den store transportaftale en pulje til bedre trafiksikkerhed med 500 mio. kr. til konkrete trafiksikkerhedstiltag frem til 2014. Vi har allerede sat gang i tiltag, der giver en mere sikker infrastruktur, bedre viden om årsagen til trafikulykker og kampagner, der skal informere om sikker adfærd i trafikken. I 2010 vil der bl.a. blive gennemført kampagner mod uopmærksomhed i trafikken, eksempelvis ved brug af mobiltelefon under kørsel, ligesom vi vil fortsætte indsatsen mod højresvingsulykker og spøgelsesbilister.

Samtidig vil regeringen sikre, at de, der sætter andres liv og lemmer på spil gennem uansvarlig opførsel i trafikken, bliver mødt med skærpede sanktioner. Regeringen vil snart fremsætte lovforslag i Folketinget med udgangspunkt i en Tryg Trafik-pakke, Justitsministeriet lancerede i efteråret. Vi vil blandt andet indføre markant hårdere straffe til dem, der ved spirituskørsel, narkokørsel eller særlig hensynsløs kørsel i øvrigt forårsager dødsfald eller andre alvorlige personskader i trafikken. Endvidere vil vi som noget nyt indføre alkolåse i sanktionssystemet vedrørende spirituskørsel.

Vi afslutter snart et et-årigt forsøg med automatisk trafikkontrol (ATK) - de såkaldte stærekasser. De umiddelbare tilbagemeldinger er positive. Før vi træffer en beslutning om at udvide ordningen, afventer vi en udførlig evaluering af forsøget, der kommer i foråret. Måske står vi over for et instrument, som brugt rigtigt kan give et mærkbart løft til trafiksikkerheden.

Trafiksikkerhed er en stor udfordring, der kræver en indsats fra alle de relevante aktører og fra den enkelte trafikant. Regeringen intensiverer sin indsats i de kommende år gennem en halv milliard kr. til konkrete projekter og nye stramninger over for de, der kører uansvarligt.

Med denne styrkede indsats er vi godt på vej. Men trafiksikkerhed handler nok så meget om, at den enkelte trafikant tager hensyn til sine medtrafikanter og færdes ansvarligt i trafikken. Så brug de gode vaner, du har opbygget gennem de seneste uger, året rundt - og vær med til at gavne trafiksikkerheden.