Hvad har EU gjort for dig - på transportområdet?

Dagsordenen for EU i Danmark optages alt for ofte af sager om kødklister og krumme agurker på den ene side og af sager, som det kan være svært at forholde sig til på den anden side. Det er nogle gange svært at se en direkte sammenhæng mellem, hvad der sker i Bruxelles og hvilken betydning det har for den enkelte borger eller virksomhed.

17. marts 2010

Af transportminister Hans Christian Schmidt (V)

Der er dog en meget klar sammenhæng og der findes talrige eksempler på forhold på transportområdet, som vi i dag tager for givet, men som er et resultat af lovgivning fra EU.

Mange af de initiativer EU har gennemført på transportområdet har været tiltag, der har haft til hensigt at forbedre transporterhvervets arbejdsbetingelser. Mere samhandel medfører mere velstand og her spiller transporterhvervet en stor rolle. Førhen var det meget besværligt at være vognmand og at skulle fragte en last fra eksempelvis Danmark til Italien. Vognmanden skulle dengang indhente en kørselstilladelse til alle de lande han skulle igennem på sin tur. I dag kan vognmanden frit køre direkte fra Danmark til Italien uden at skulle bekymre sig om kørselstilladelser.

EU har også haft en positiv indflydelse på mere borgernære områder inden for transportpolitikken. Det gælder eksempelvis for forbrugerbeskyttelse og sikring af passagerrettigheder, hvor der er gennemført flere tiltag til gavn for borgerne i EU. I løbet af de senere år er verden og ikke mindst EU blevet mere globaliseret - vi rejser mere, arbejder mere og mere i andre lande og derfor er det betryggende at vide, at man har de samme rettigheder uanset om ens fly bliver aflyst i København eller Bukarest. Denne beskyttelse er et direkte udslag af lovgivning fra EU.

Også på miljøområdet har EU spillet en positiv rolle. Transport er meget ofte grænseoverskridende og det er derfor fornuftigt, at der laves fælles regler i EU.

Hvis Danmark på egen hånd vedtager regler om eksempelvis begrænsninger for lastbilers CO2-udledning vil det have en meget begrænset effekt for miljøet. I EU har vi igennem mange år stillet krav til køretøjers miljøegenskaber. Tages denne slags beslutninger i EU i stedet for de enkelte medlemslande forpligtes alle lande til at efterleve dem til gavn for miljøet og til gavn for erhvervet, der kun skal forholde sig til ét regelsæt frem for 27. Samarbejdet i EU gør en forskel for den enkelte borger og den enkelte virksomhed – det er bare ikke altid, at vi lægger mærke til det.

Transportministeriet udgiver i dag en pjece, der giver håndgribelige eksempler på initiativer fra EU, som har lettet EU-borgernes hverdag på den ene eller anden måde.