Kystbanen er i sporet

Per Frost Henriksen fra Socialdemokraterne i Fredensborg, undrer sig i Ugebladet den 6. januar over, at fire af Kystbanens togstammer er udlejet samt forlanger tog til tiden, ordentlig betjening af alle stationer, og et utvetydig krav om, at alle tog skal bruges på Kystbanen. Kystbanetog tilbage på sporet, siger overskriften.

15. januar 2010

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Der har over længere tid været problemer med driften på Kystbanen, korrekt, men jeg ved, at der arbejdes intensivt med at løse udfordringerne. Borgerne og pendlerne på denne strækning skal naturligvis have en ordentlig togbetjening. Selvom der er tale om to spor, er det en forholdsvis kompliceret togdrift, da der kører mange tog på Kystbanen lige efter hinanden. Der er udarbejdet en robusthedsplan for at imødegå forsinkelserne fra Sverige. Samtidig har jeg haft møde med DSBFirst, DSB, Banedanmark og Trafikstyrelsen om problemerne med regulariteten for kunderne på Kystbanen og i Øresundstrafikken. Mødet resulterede i en række nye tiltag, der skal rette op på samspilsproblemerne mellem de forskellige aktører på strækningen. Målet er en forbedret regularitet og information til passagererne på Kystbanen.

Per Frost Henriksen undrer sig over, at fire af Kystbanens tog er udlejet. Det er de ganske enkelt fordi de ellers vil stå ubrugt hen på et sidespor,i den periode på dagen, hvor de er udlejet til DSB. I stedet kan togene komme andre pendlere til gavn, når det fx forsætter syd på i drift mod Ringsted.

Som et konkret eksempel kan nævnes et tog som af går fra Helsingør kl. 7.30 i myldretiden ender på Københavns Hovedbanegård kl. 8.15.  Hvis det med nytte for passagererne skulle indsættes igen på samme strækning skal det først tilbage Helsingør, og så køre mod København igen.  Det kan først være klar til afgang ca. 45 minutter senere i Helsingør mod København, og der er myldretiden overstået. Det er derfor en langt bedre ide at benytte toget i en fortsat drift fra Københavns Hovedbanegård, hvor det fortsætter 8.24 mod Ringsted. Det er en selvfølge, at de fire udlejede tog ikke kommer til at mangle i driften, og at alt disponible tog udnyttes optimalt.

Pendlerne på Kystbanen skal have en ordentlig togbetjening, og det arbejder vi intensivt på.

Pudsigt nok kommer Per Frost Henriksen ikke med et bud på, hvordan han mener problemerne løses, men nøjes med at stille krav, mens vi allerede er i fuld gang med at løse udfordringerne. Det må siges at være, ja undskyld udtrykket, en lidt afsporet politik. Vi er i sporet og ikke mindst på sporet efter løsninger.