Tale vedr. direkte togforbindelse mellem Flensborg og København

Af transportminister Hans Christian Schmidt

29. juni 2010

Jeg vil gerne takke for den varme velkomst her til Flensborg – og glæde mig over at det fremover bliver lettere at komme med toget fra Danmark til Flensborg og omvendt.

Der er allerede i dag et glimrende samarbejde mellem de danske og de tyske trafikmyndigheder om den grænseoverskridende togtrafik. Det blev med det seneste udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland - i samarbejde med vores tyske venner – sikret, at der fra årsskiftet vil være gennemgående tog mellem Niebüll i syd til Esbjerg i nord.

Den aftale - der nu er indgået mellem LVS og DSB om en direkte togforbindelse mellem Flensborg og København - betyder endnu et skridt hen imod integrationen af den kollektive togtrafik mellem Danmark og Tyskland. Det er meget positivt for regionen. Aftalen indebærer, at Sønderjylland og Slesvig-Holsten bindes bedre sammen med det øvrige banenet i Danmark, når det ikke længere bliver nødvendigt at skifte tog i Padborg og Fredericia for at komme til København.

Jeg ved godt, at nogen i Danmark siger, at ventetid på Padborg Station fratrækkes i skærsilden. Men nu kender jeg jo Padborg som en dejlig by, og jeg kan da kun anbefale, at man - hvis tiden tillader det – stadig tager et stop i Padborg og nyder et par timer som turist. Så kan man jo tage videre med et af de senere direkte tog, som vi har sikret med den nye aftale mellem LVS og DSB.

Samlet set vil der altså fra årsskiftet være direkte tog fra det nordlige Tyskland og videre op i Danmark i både i den vestlige og den østlige del af regionen. Der er tale om et samlet løft af den kollektive togtrafik i området, hvilket ikke mindst er et resultat af et fortrinligt samarbejde mellem de danske og de tyske transportmyndigheder.

Jeg er derfor også meget tilfreds med, at vi på mit møde med Slesvig-Holstens ministerpræsident Peter Harry Carstensen og transportminister Jost de Jager tidligere i år blev aftalt, at der skal nedsættes en dansk-tysk transportkommission, som skal se på mulige områder, hvor samarbejde og koordinering af grænseoverskridende trafik og udbygning af infrastrukturen kan fremmes.

I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve, at jeg har fokus på en fortsat udbygning af infrastrukturen i Sønderjylland. Det er bl.a. besluttet og strækningen mellem Vojens og Vamdrup skal udbygges til dobbeltspor. På længere sigt er der enighed om, at undersøge muligheden for også at udbygge strækningen mellem Tinglev og Padborg til dobbeltspor – så der på sigt vil være dobbeltspor på hele hovedstrækningen i Sønderjylland.

Desuden er der på vejsiden truffet beslutning om anlæg af en motorvejsstrækning mellem Kliplev og Sønderborg.

Afslutningsvist vil jeg gerne takke for det gode samarbejde mellem Danmark og Slesvig-Holsten på transportområdet, og jeg ser frem til det videre samarbejde de kommende år.