Tale til indvielse af hybridbusser i kollektiv trafik

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

14. oktober 2011

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak, fordi jeg måtte komme og være med her i dag.

Jeg er glad for at se, at der er organisationer, der som Movia har mod på at kaste sig ud i at forsøge at gå nye veje. Det er mig også en glæde, at vi gennem Trafikstyrelsens forsøgspuljer har mulighed for at støtte dette og andre projekter med det mål at skabe en grønnere transportsektor.

Og en tak til Københavns Kommune, der på tilsvarende vis har ydet et finansielt bidrag, så dette projekt kunne sættes i værk.

Generelt om indsatser i transportsektoren
Regeringen vil gerne gøre Danmark til et grønt demonstrationsland. Vi skal afprøve nye teknologier, nye drivmidler og nye adfærdsregulerende indsatser, hvis vi skal nå de ønskede CO2-reduktioner i transportsektoren. Og jeg vil i den forbindelse gerne understrege vigtigheden af, at vi deler den viden og erfaringer vi opnår. Transportsektorens aktører skal have indsigt i, hvad der rører sig og ikke mindst, hvilke positive gevinster der er ved de forskellige veje at gå.

Hybridteknologien er interessant, specielt i forhold til bytrafik. Med de mange stop- og startsituationer har vi forventning til, at hybridteknologien kan levere CO2-reduktion af betragteligt omfang.

På tilsvarende vis bliver også interessant at få indsigt i, hvor meget det betyder for støjbilledet, når busserne anvender de mere stille elmotorer, når bussen accelerer ved busstoppestedet.

Regeringens ønsker for en kollektiv trafik
I regeringen vil vi i de kommende år have fokus på udbygningen af den kollektive trafik. Derfor vil vi følge disse projekter tæt, så vi sikrer, at udbygningen ikke bliver på bekostning af miljøet og klimaet.

Målet er at sikre en effektiv kollektiv trafik, hvor alle aspekter i forhold til miljø og klima er tænkt ind. Det bliver ikke en let opgave, men så længe, der er virksomheder, der vil støtte op og være med til at afprøve teknologier og tænke nye i veje at gå, så føler jeg mig overbevist om, at vi finder de rigtige løsninger.

Løsninger der vil være et reelt alternativ til bilen og samtidig er med til at sikre vækst i grønne arbejdspladser.

Held og lykke med projektet. Det bliver spændende at følge.