Åbningstale ved cykelkonference i Roskilde 2012

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

08. maj 2012

Kære alle deltagere til den nationale cykelkonference 2012.

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at åbne årets cykelkonference, som Vejdirektoratet har arrangeret i samarbejde med Roskilde Kommune og Cyklist Forbundet.

Om konferencen
Der er samlet 150 personer her i Roskilde i disse dage med interesse for at få flere til at cykle. Det synes jeg er flot.
Jeg synes også, det er meget positivt, at årets cykelkonference lægger vægt på at samle medarbejdere og ledere på tværs af de traditionelle forvaltningsområder. Det giver mulighed for at få en god og nødvendig diskussion af, hvordan cyklen kan ses i sammenhæng med den overordnede trafikplanlægning og de øvrige transportformer

Gode argumenter for cyklen
Regeringen er meget optaget af at forbedre forholdene for cyklister i hele Danmark. Og der er mange gode grunde til, at vi skal have flere til at cykle.

Cyklen er billig, sund og miljøvenlig. Den giver stor mobilitet, støjer ikke og er nem at parkere.
Cyklisterne er også med til at skabe bedre trafikafvikling for bilisterne. Hvis alle cykelpendlere i de store danske byer satte sig ind i en bil, ville trængslen i myldretiden vokse markant.

Samtidig giver det god motion at benytte cyklen. Fysisk aktivitet styrker sundheden i befolkningen, og en ½ times cykling om dagen kan være med til at forebygge og reducere visse former for livsstilssygdomme. 

Også på miljøområdet er der gevinster at hente. Cykling skåner især miljøet, hvis cyklen erstatter korte bilture, hvor luftforureningen er størst i forhold til den afstand, der tilbagelægges.

Hver tur, der overflyttes fra bil til cykel, bidrager desuden positivt i transportsektorens CO2 regnskab, også selvom cykelture gennemsnitligt er relativt korte ture.

Regeringens mål på cykelområdet
Det er derfor regeringens mål at få endnu flere danskere til at tage cyklen til både arbejde, skole og uddannelse og til fritidsaktiviteter – eller til en tur ud i vores smukke natur.

Men der er ikke tale om et enten eller. Mange er jo bilister om mandagen, cyklister om tirsdagen og togpassagerer om onsdagen. Derfor er det afgørende, at vilkårene er gode for både cykler, biler og den kollektive trafik.
Det er i den forbindelse vigtigt, at de forskellige transportformer supplerer hinanden, så flest muligt tilskyndes til at tage cyklen – eventuelt i kombination med den kollektive trafik.

Cykelpuljen understøtter cykelkulturen
Som alle, der er samlet her i dag, ved, er danskerne et af de mest cyklende folkefærd i verden – og udviklingen er positiv i en række byer.

Men en stærk cykelkultur kommer ikke af sig selv. Det kræver vedligeholdelse og nye tiltag at blive ved med at være en del af eliten.

Derfor er jeg glad for, at vi med cykelpuljen har et redskab, der allerede har bidraget til mange gode konkrete cykelprojekter landet over. Det er en fornøjelse at se, at så mange kommuner, organisationer og virksomheder allerede har set, at cykelpuljen kan være med til at realisere en ambitiøs cykelpolitik, også i de mindre kommuner.

Med cykelpuljen vil vi blandt andet prioritere kommunale cykelbyprojekter, som med mange forskellige tiltag skal få flere til at cykle, blandt andet gennem øget fremkommelighed og større tryghed på cykelruten.

Vi ved, at potentialet for at få folk til at skifte bilsædet ud med en sadel er størst på ture på op til 10-15 kilometer. Derfor mener jeg, at det i høj grad er her, vi skal lægge vores kræfter.

Det kan være i form af sammenhængende ruter mellem boligområder og arbejdspladser. Det kan være bedre og mere trygge skoleruter eller cykelkampagner, der skal få folk op på cyklen. Alt sammen tiltag, der styrker en sammenhængende cykelinfrastruktur. Og det er vigtigt at understrege, at dette gælder både i storbyerne og i de mindre byer.

Cykelsuperstien Albertslundruten
Et eksempel på et projekt, der har modtaget tilskud fra cykelpuljen, og som jeg synes er meget spændende, er den nyåbnede cykelsupersti mellem Albertslund og København. Det er et projekt, som – for mig at se – er et godt eksempel på en helhedsorienteret tilgang til cykelplanlægning, der ikke stopper ved grænserne på et kort.

Vi skal også huske, at de gode cykelvaner starter allerede i barndommen. Derfor er det vigtig at få flere børn til at cykle til skole og til fritidsaktiviteter. Det skaber grundlaget for, at man på længere sigt bliver ved med at tage cyklen til uddannelsen, arbejdet eller på ferien.

Skoleruter i Vestjylland
Et eksempel på et skoleruteprojekt, der har modtaget tilskud fra cykelpuljen, er etablering af cykelstier ved Højmark, Bork og Lem i Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet viser, hvordan man kan sikre, at større børn kan cykle sikkert til skole og fritidsaktiviteter i nabobyen – i stedet for at blive transporteret på bagsædet af forældrenes bil.

Udmøntning af cykelpuljen 2012
Cykelpuljen er heldigvis et af de områder i Transportministeriet, hvor der stadig er nogle penge til nye projekter. Dette styrkes af, at puljen også er et af de bedste eksempler på, at statslig medfinansiering af kommunale og private projekter virkelig kan løfte det samlede niveau.

I de kommende par uger skal vi i forligskredsen beslutte fordelingen af knap 125 mio. kr. for 2012 til forskellige cykelprojekter på stats- og kommuneveje. Og med kommunernes del af finansieringen kommer vi over 200 mio. kr. i alt.

Det synes jeg er ganske imponerende.

Det glæder mig derfor meget, at der igen i år har der været særdeles stor interesse for at søge om tilskud fra cykelpuljen med over 170 ansøgninger. Primært fra kommuner, men også fra virksomheder, institutioner og organisationer.
Det er særdeles positivt, at så mange har lyst til at være med til at forbedre forholdene for cyklister og få endnu flere til at cykle. Og jeg vil i den forbindelse gerne tilføje, at jeg synes, det er flot, at cyklismen også prioriteres i en tid, hvor jeg ved, at budgettet er stramt i mange kommuner.

Trængselskommission
Regeringen har også lanceret et helt nyt initiativ. Flere af de større danske byer er præget af trængsel og dårlig luftkvalitet, og de lange bilkøer hæmmer både mobiliteten og væksten.

I forhold til hovedstadsregionen har regeringen derfor besluttet at nedsætte en kommission, der skal se på mulighederne for at begrænse trængslen på vejene.

Regeringen har lagt stor vægt på, at cyklen skal spille en markant rolle i kommissionens arbejde sammen med den kollektive trafik – og gerne i et samspil, så de to grønne transportformer kan understøtte hinanden.

Med trængselskommissionen får vi mulighed for at se fordomsfrit på en lang række tiltag, der kan skabe bedre sammenhæng i transportsystemet i hovedstaden, ikke mindst nye cykelinitiativer.

Jeg glæder mig derfor personligt meget til at se resultaterne af arbejdet til næste år og til at diskutere dem med alle med interesse for fremtidens grønnere transportsystem. Og jeg er ikke i tvivl om, at der vil blive taget hul på nogle af de vigtige diskussioner allerede her på konferencen.

Cykelturisme
Det glæder mig også, at der på årets cykelkonference sættes fokus på cykelturisme i et vækstperspektiv. Det er oplagt at prioritere cyklen som en integreret del af den bæredygtige turisme.

Cykelturisme kan bidrage til at skabe aktivitet og arbejdspladser i områder, som står over for udfordringer i forhold til økonomisk vækst og erhvervsudvikling.

Flere steder i Danmark er der gode erfaringer med at udvikle cykelturismen til gavn for det lokale erhvervsliv og turistbranchen. Jeg tror, at der på dette felt er mange muligheder, vi kan blive bedre til at opdyrke.

Afslutning
Til slut vil jeg sige jer alle tak for det store arbejde med at arrangere et spændende program for cykelkonferencen 2012.
Jeg håber, I alle vil komme hjem med ny viden og gode ideer til, hvordan man hjemme hos jer kan få flere til at tage cyklen.

Jeg vil ønske jer en rigtig god konference!