Afslutning – minerydning på Skallingen

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

05. juli 2012

Tak for ordet og for invitationen.

Vi markerer i dag en milepæl. For 70 år siden var Skallingen som resten af Europa hærget af krig. I dag kan vi markere, at Danmarks sidste minefelt fra 2. verdenskrig er ryddet.

Danmark og vores nabolande har længe været forskånet for krig. Det kan vi glæde os over. Men det giver os også en forpligtelse til at hjælpe andre egne i verden.

Når jeg om lidt frigiver området, er det også en fejring af, at Danmark står ved sine internationale forpligtelser.

Danmark ratificerede i 1999 en FN-aftale – den såkaldte Ottawa-konvention. Danmark forpligtede sig dermed til at rydde alle antipersonel minefelter.

Miner på Skallingen
I Danmark havde vi et minefelt her på Skallingen.

Ud fra de oplysninger vi kender, blev Skallingen under besættelsen mineret med 72.000 miner. De 61.000 blev ryddet umiddelbart efter krigens afslutning. Der har ligget omkring 11.000 miner tilbage i området.

Rydningen går i gang
Folketinget besluttede i 2005, at arbejdet skulle i gang. Minerydningen af området blev påbegyndt i juni 2006.

Det blev Kystdirektoratet, der fik opgaven med rydningen.

Det var en stor og udfordrende opgave, som Kystdirektoratet stod over for.

Der var ingen registrering af, hvor minerne lå, men kun hvor mange, der oprindeligt blev placeret her i området.

Det var derfor nødvendigt med en del detektivarbejde og undersøgelser i området inden man kunne gå i gang.

Skallingens vestkyst og stranden blev ryddet først og frigivet i april 2008.

Minerydningens sidste fase, som vi markerer afslutning på i dag, har været det mest komplicerede område at rydde.

Arbejdet gik i gang i juli 2010 og er afsluttet med den endelige kvalitetssikring for kort tid siden.

I dette sidste område er der fundet i alt 7.623 miner og minedele.

Afspærringerne i forbindelse med rydningsarbejdet har været til gene for lokalbefolkningen her i Varde kommune og besøgende i dette naturskønne område. Jeg er glad for, at området nu er frit tilgængeligt for alle.

Internationalt naturbeskyttelsesområde
Som I måske er bekendt med, er hele området udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde.

Ud over de tekniske udfordringer, har hensynet til naturen og miljøet vejet tung ved rydningen.

Ved rydningen er der blandt andet taget hensyn til frednings- og yngleperioder for de dyrearter, der lever her.

Det betyder, at Skallingen har status som et naturreservat i international topklasse – også efter rydningen.

Jeg er samtidig stolt af, at metoderne for dette minerydningsprojekt i Danmark også har påkaldt sig international opmærksomhed.

Fremtidige internationale rydningsopgaver kan trække på de mange erfaringer indsamlet i dette projekt.

Bogen ”Minerydning Skallingen - Historien om rydningen af Danmarks sidste minefelt”
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på en bog, der er udgivet i forbindelse med afslutningen på projektet. ”Minerydning Skallingen – Historien om rydningen af Danmarks sidste minefelt”.

Her beskrives i tekst og billeder historien om, hvordan området blev mineret, som en del af tyskernes forsvarsværk mod Atlanterhavet og processen frem til i dag, hvor mennesker og dyr atter kan færdes frit i området.

Jeg tror den bliver et godt bidrag til fortællingen om et stykke Danmarkshistorie, der nu er afsluttet.

Til sidst vil jeg takke Kystdirektoratet og medarbejderne på projektet for en værdifuld indsats.

Jeg vil også takke entreprenøren for at gemme en sidste mine, som jeg nu vil sprænge og hermed afslutte projektet.