Debat: Åbenhed om Rejsekortet

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister (S)

11. oktober 2012

Kim Christiansen (DF) efterlyser 1/ 10 i JP en garanti for, at Rejsekortet senest i 2013 fungerer i hele landet, og han spørger til, om det ikke er tid til en ny granskning af hele Rejsekortet. Det er en garanti, jeg ikke kan give, omend jeg gerne ville.

Det skyldes bl. a., at Rejsekortet er et projekt, som det er frivilligt for trafikselskaberne at deltage i. Langt de fleste trafikselskaber i Danmark er med i Rejsekortet, men der er stadig nogle selskaber, bl. a. Midttrafik, som har valgt ikke at være med i projektet.

Jeg hverken kan eller vil tvinge nogen til at deltage i Rejsekortet. Jeg mener, at vi skal gå frivillighedens vej, og jeg tror, at kortets fordele vil vise sig så store, at alle til sidst vil med på vognen.

Det blev også oplyst, da Rejsekort A/ S, som er selskabet bag Rejsekortet, i juni gav Folketingets Trafikudvalg en grundig orientering om status på projektet.

I oplægget, som jeg eftersendte til udvalget, siger Rejsekort A/ S blandt andet følgende om status på projektet: »Rejsekortet er ca. tre år forsinket ift. de oprindelige planer. Samarbejdet med leverandøren er i dag meget bedre, og udviklingen følger den pr. december 2010 aftalte plan med landsdækkende udrulning i 2012 og systemmæssig slutleverance ultimo 2012.«

Jeg tror ikke på, at det gavner nogen med flere dyre og tidskrævende granskninger, som Kim Christiansen spørger til. Men jeg vil fortsat lægge op til, at Rejsekort A/ S orienterer om projektets status og de udfordringer, der måtte være.

Jeg tror, at åbenhed er vejen frem, hvis vi skal nå målet om at give kunderne i den kollektive tra-fik et langt bedre billetsystem, end de har i dag. Og jeg synes hele tiden, at vi skal holde os for øje, at Rejsekortet er et middel til at gøre rejsen lettere og mere overskuelig for den enkelte passager og er ikke lavet for at genere nogen.