Debat: Fra Grenaa til Odder uden skift og i nye tog

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister (S)

10. oktober 2012

Fra 9/ 12 kan passagerer tage toget direkte mellem Grenaa og Odder uden et besværligt skift i Aarhus.

Det er resultatet af et samarbejde mellem Region Midtjylland, DSB og Midttrafik. Samtidig har regeringen og forligspartierne i juni afsat 140 mio. kr. til fire nye tog, som vil blive stillet til rådighed på strækningen, så snart det er muligt at anskaffe dem.

De direkte tog giver en stor lettelse i dagligdagen for de mange, der vil kunne læne sig tilbage uden at skulle tænke på et besværligt skift midt på rejsen. Og når det bliver kombineret med nye, moderne tog, vil det give et stærkt forbedret kollektivt alternativ til bilen, som vil trække flere passagerer over i den kollektive trafik.

Jeg synes, det er et fornemt eksempel på det, jeg mener er fremtiden for kollektiv trafik, nemlig at man lokalt og regionalt samarbejder om at tilbyde en smartere trafikbetjening samtidig med, at regeringen støtter med midler til konkrete kvalitetsforbedringer. Alt sammen for i den sidste ende at tilbyde et langt bedre produkt til passagererne i den kollektive trafik.