Eltog er fremtidens transportmiddel

Af Henrik Dam Kristensen transportminister (S).

05. juli 2012

Togtrafikken i Danmark skal i fremtiden foregå med eltog. Eldrift er billigere og mere driftsikker end dieseldrift, og samtidig gavner det klima og miljø.

Det vil naturligvis tage nogle år, før vi kan køre med eltog på hele jernbanenettet. Men vi er godt i gang. Senest med beslutningen i februar 2012 om at elektrificere banenettet fra København til Esbjerg.

Erfaringerne fra indkøbet af IC4-og IC2-dieseltogene har - mildest talt - været dårlige, og det må i dag stå klart for enhver, at den langsigtede togstrategi i Danmark ikke skal baseres på IC4 og IC2.

En meget væsentlig lære fra IC4-projektet er, at det er forbundet med en stor risiko at købe et helt nyudviklet tog, som ikke er i drift andre steder. Det fremtidige danske eltog skal være et velafprøvet tog, og vi skal være sikre på, at toget kan fungere under danske forhold, og at de danske passagerer er tilfredse med toget.

Det er derfor besluttet, at der først skal anskaffes et antal forskellige, egnede eltog, som kan prøvekøres i hele Danmark. Vi har også besluttet, at det bliver de danske togpassagerer, der skal være med til at udvælge det tog, som de synes bedst om.