Flere EU-midler til infrastruktur

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister (S)

27. marts 2012

Børsen har på det seneste bragt artikler, der kunne give det indtryk, at regeringen ønsker at skære i EU-midlerne til infrastruktur. Det er ikke tilfældet.

Regeringen lægger tværtimod vægt på, at der fremover bliver tale om et højere EU-budget til grænseoverskridende infrastruktur, særligt for transport- og energiområdet, end hvad der gælder i perioden 2007-2013.

Det er et af de få områder på EU-budgettet, hvor vi ønsker en stigning. Bedre grænseoverskridende infrastrukturforbindelser er med til at fremme mobiliteten og den langsigtede vækstdagsorden i EU.

For mit område, transport, spiller de transeuropæiske transportnet i den forbindelse en helt central rolle. Danmark har i øvrigt modtaget betydelige EU-midler til vores to store grænseoverskridende projekter: Øresundsforbindelsen og den kommende forbindelse over Femern Bælt.

Kommissionen har fremlagt et forslag til EU-budget for perioden 2014-2020. For infrastruktur har Kommissionen lagt op til mere end en tredobling af udgifterne til transport, energi samt bredbånd og digitale servicer.

Regeringen mener, at stigningstakten (væksten) bør være mindre end den, som Kommissionen har foreslået. Det er udtryk for realisme.

Det er ikke det samme som “væksttilbagetog”, eller at “Danmark vil skære i EU-vækstmidler”. Regeringen ønsker netop et højere EU-budget til særligt transport- og energiinfrastrukturen i Europa.