Flere siddepladser i togene på Sjælland

Af Henrik Dam Kristensen ( S), transportminister

27. juni 2012

Rigtig mange sjællændere benytter hver dag toget til og fra arbejde. Det vil i de kommende år at medføre et stort pres på togene, fordi kapaciteten i forvejen er fuldt udnyttet i myldretiden.

Det har derfor været afgørende for regeringen at finde en løsning på den høje belægning og sikre de mange sjællandske pendlere et bedre og fremtidssikret togprodukt.

Det glæder mig derfor, at regeringen sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti nu har truffet beslutning om sikre den sjællandske regionaltrafik fremover ved at indkøbe 55 dobbeltdækkervogne. Dermed øges kapaciteten i forhold til i dag, hvor DSB lejer 45 tilsvarende vogne, som ellers skulle tilbageleveres fra slutningen af 2013.

Det betyder, at de mange rejsende på Sjælland vil få flere siddepladser til rådighed - også i myldretiden.

Dermed kan toget blive et mere attraktivt alternativ til bilen. DSB's tilfredshedsmålinger viser, at passagererne vurderer de nuværende dobbeltdækkervogne på linje med de velkendte og populære IC3-tog. Da vognene allerede er et kendt standardtog, begiver man sig ikke ud i uheldige IC4-eksperimenter med nyudviklede togtyper. Dette er også til gavn for passagererne.

Dobbeltdækkervognene er attraktive på grund af deres komfort og kapacitet, men også fordi de kan benyttes på alle strækninger.

Det skyldes, at forskellige lokomotiver kan trække vognene: På strækninger uden kørestrøm anvendes de velkendte diesellokomotiver, som gennem de seneste år har gennemgået en række opgraderinger og derfor er meget pålidelige. På elektri-ficerede strækninger kan der anvendes elektriske lokomotiver.

Dobbeltdækkervognene er derfor meget fleksible i forhold til de kommende års elektrificering af en række jernbanestrækninger, fx på den nye bane mellem København og Ringsted.

For at kunne anvende vognene fleksibelt er der samtidig truffet beslutning om at opgradere DSB's seks elektriske lokomotiver, så de fremover kan trække dobbeltdækkervognene på de elektrificerede strækninger.

I alt anvender vi derfor over 700 mio. kr. på et absolut tiltrængt løft til den sjællandske regionaltrafik.