Fremtiden ikke afgjort

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister (S)

20. november 2012

Tog: Stiftstidende drager i sin leder den 14. november 2012 den konklusion, at det allerede er besluttet, at stationerne på Vestfyn skal lukkes. Det er usandt, og ingen konklusioner er draget endnu.

I 2010 analyserede Trafikstyrelsen mulighederne for at åbne stationerne i Erritsø og Åløkke. Som en del af analysen blev stationsstrukturen på Vestfyn også vurderet, og i den forbindelse blev DSB inddraget i arbejdet. Trafikstyrelsens analyse blev afrapporteret til Transportministeriet i oktober 2011.

Trafikstyrelsens analyse tilbage fra 2011 og de korrespondancer, som måtte have fundet sted i den forbindelse, har således intet med den aktuelle undersøgelse at gøre.

Regeringen har en målsætning om, at danskerne i 2030 skal køre dobbelt så meget i tog. For at denne målsætning kan nås, er det afgørende, at den kollektive trafik bliver endnu mere attraktiv.

Derfor mener jeg også, at der kan være fornuftige perspektiver i, at vi foretager en bredere analyse af lokalbetjeningen mellem Odense, Trekantområdet og Aarhus -også set i sammenhæng med arbejdet med timemodellen.

Jeg har derfor bedt om, at den aktuelle undersøgelse af togbetjeningen på Vestfyn også skal analysere de langsigtede perspektiver i et sammenhængende sydjysk regionaltogsystem.

Det er derfor forkert at påstå, at konklusionen er skrevet på forhånd.