Hvordan får vi en ny østlig forbindelse?

Af Henrik Dam Kristensen (S), transportminister, og Torben Hansen (S), MF, Randers.

15. maj 2012

Uanset hvor man rejser hen, er der gode idéer og ønsker til udvikling af infrastrukturen, hvad enten det er en ny vej, åbning af en ny station eller en ny letbane.

Det er - heldigvis - ofte velbegrundede ønsker, som vil kunne gøre stor gavn for mobiliteten og beskæftigelsen rundt om i Danmark. Det gælder selvfølgeligt også i Randers.

I den nuværende økonomiske situation, er det meget svært at finde løsninger til at realisere nye projekter -der er simpelthen ikke er nogen " kasse" at tage af.

Den store " infrastrukturfond" på næsten 100 mia. kr., som blev oprettet i 2009, er stort set fuldt disponeret. Og for de fleste kommuner er der også dømt " smalkost" i de kommende år.

Men det bliver infrastrukturprojekterne jo ikke mindre relevante af.

Behovet er der mange steder.

Derfor er det nødvendigt at se på nye måder at gøre tingene på, hvis vi gerne vil se nogle af de mange gode idéer ført ud i livet.

Her er det bekræftende at se, at Randers tør at gå i front. Borgmestrene fra Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner kom i december sidste år på besøg i Transportministeriet og præsenterede idéen om at brugerfinansiere en ny østlig fjordforbindelse over Randers Fjord. En forbindelse, man gennem lang tid har set et lokalt behov for.

Det er klart, at muligheden for brugerfinansiering af en ny fjordforbindelse skal analyseres og vurderes grundigt, før det kan træffes nogen beslutning. Og vi skal være sikre på, at indtægter og udgifter kan går op. Vi følger og bakker op om projektet.