Ingen social dumping på Femer-forbindelsen

Af Henrik Dam Kristensen (S), Transportminister

06. november 2012

Det arbejde, der bliver udført for Femern A/ S under byggeriet af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt, skal ske under ordnede løn-og arbejdsforhold.

Det vil Femern A/ S som en statsejet og social ansvarlig virksomhed sikre ved at indføje en betingelse i udbudsdokumenterne, der pålægger både entreprenørerne og deres underentreprenører at sikre, at ansatte, der arbejder i Danmark, skal sikres vilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der blandt andet gælder i henhold til kollektiv overenskomst for arbejde af samme art, hvor arbejdet udføres.

Kravene vil indebære, at al national lovgivning i det land, hvor arbejdet udføres, skal efterleves. Det gælder eksempelvis regler i forhold til maksimal arbejdstid, ret til ferie, arbejdsmiljø mv. Det vil sige, at al arbejde, der udføres på dansk henholdsvis tysk territorium, skal ske i overensstemmelse med dansk henholdsvis tysk lovgivning.

Femern A/ S vil drøfte spørgsmålet med arbejdsmarkedets parter med henblik på at kunne sikre, at de bydende entreprenører inden afgivelse af endelige bud kan demonstrere, at de vil kunne leve op til kravene.

For den del af Femern Bæltforbindelsen, der ligger i Tyskland, gælder tysk lovgivning. Her er mindsteløn til udenlandsk arbejdskraft reguleret ved lov. For nogle sektorer, herunder bygge-og anlægssektoren, er dette gjort ved at fastsætte, at bestemmelserne i de gældende overenskomster på området skal overholdes, også i forhold til udenlandsk arbejdskraft.

Det vil gøre det relativt enkelt for Femern A/ S at sikre, at der ikke sker social dumping, idet kravene til entreprenørerne følger direkte af tysk lov.

Ud over at stille de nævnte krav i udbudsmaterialet vil Femern A/ S også opstille modeller for overvågning af vilkårenes overholdelse i forbindelse med administration af kontrakterne i anlægsperioden.

Jeg er derfor meget tilfreds med, at Femern A/ S på den måde viser et ansvar som statslig bygherre og gør en stor indsats for at sikre, at den kommende forbindelse over Femern Bælt bygges under ordnede forhold.