Jernbanerne skal styrkes via EU-støtte

Af Henrik Dam Kristensen Transportminister, S

30. juni 2012

For nylig blev EU's transportministre enige om et forslag, der sætter rammer for de infrastrukturprojekter, der kan modtage EUstøtte i 2014-2020. Connecting Europe Facility skal medfinansiere projekter inden for områderne transport, telekommunikation og energi.

Inden for transportområdet arbejder vi blandt transportministrene for øget mobilitet på tværs af grænserne. En solid europæisk infrastruktur er en af forudsætningerne for vækst-og jobskabelse i Europa.

Jeg er således tilfreds med, at vi under dansk formandskab tog et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Særligt skal vi bruge midlerne til at give jernbanesektoren et kraftigt løft. Det skal være langt nemmere for tog at krydse grænser.

Vi sætter nu øget fokus på at støtte de grænseoverskridende projekter, og vi har også et højt ambitionsniveau, hvad angår implementeringen af det fælleseuropæiske signalsystem for jernbanen, ERTMS, hvor vi i Danmark er langt fremme.

Danmark vil således i år 2021 som det første EU-land have systemet fuldt implementeret på vores fjernnet for jernbanen.

Endelig er også en øget elektrificering af jernbanenettet vigtig, så vi på langt sigt sørger for, at det er el-tog, der kører på de europæiske hovedstrækninger.

Det er også til gavn for miljøet.

Connecting Europe Facility giver særlig høj EU-støtte til implementering af de omtalte projekttyper. Og vi har flere danske projekter, der har gode chancer for at opnå EUmedfinansiering i 2014-2020.

Det gælder Femern Bælt-forbindelsen, som binder Skandinavien og resten af Europa bedre sammen. Men også den nye jernbane København-Ringsted samt vores udrulning af det fælleseuropæiske signalsystem for jernbanen vil have gode muligheder. Det samme gælder et projekt som dobbeltsporet imellem Vojens og Vamdrup, som sikrer en mere fleksibel transport via Jyllandskorridoren.

Beslutningen i sidste uge var første skridt på vejen om at nå til enighed med Europa-Parlamentet om forslaget. Jeg håber og tror, at det sker, så vi kan sætte turbo på udviklingen af den europæiske infrastruktur de næste mange år frem.