Kørsel skal granskes

Af Henrik Dam Kristensen transportminister (S), Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K.:

16. august 2012

CABOTAGEKØRSEL: Det koster danske arbejdspladser, når udenlandske vognmænd systematisk udnytter EU-regler til at underbyde danske chauffører ved at omgås reglerne om såkaldt cabotagekørsel.

Kort fortalt betyder cabotagekørsel, at en udenlandsk chauffør, der kører gods til Danmark, har lov til at køre tre ture inden for Danmarks grænser.

Det samme kan en dansk chauffør gøre, hvis han eksempelvis kører til Spanien.

På den måde er reglerne sund fornuft.

Der skal køre så få tomme lastbiler som muligt af hensyn til miljøet og for at udnytte lastbilerne effektivt.

Men cabotagekørslen skal ske i forlængelse af reelle internationale ture.

Det er omgåelse, hvis lastbilen lige tager en smuttur syd for grænsen med det formål igen at køre tre ture i Danmark.

Men det er bare utrolig svært at kontrollere.

Jeg har derfor sat et arbejde i gang om at få lavet en klarere definition på, hvad international kørsel er, så vi sikrer at der ikke blot er tale om " proforma"-kørsel.

Vi har derudover allerede gennemført en række stramninger.

Vi har forhøjet bøderne for overtrædelse fra 4.000 til 10.000 kroner og ved gentagelser op til 25.000 kroner.

Vi har givet politiet mulighed for at tilbageholde lastbilen, hvis reglerne er overtrådt og politiet har fået 10 mio. kr. mere årligt til at kontrollere cabotagekørsel.

Jeg vil følge arbejdet tæt og forventer med indsatsen at få bedre redskaber til stoppe udnyttelsen EU-regler, der ellers er lavet for at gavne miljøet og effektiviteten i transportbranchen.