Nye signaler til gavn for passagererne

Af Henrik Dam Kristensen transportminister (S)

19. maj 2012

Vi har prøvet det alle sammen - at stå på en station en råkold mandag morgen og få besked om, at toget er forsinket på grund af signalfejl.

Sådan en besked er frustrerende at få - særligt for de mange travle pendlere, der er afhængig af en pålidelig jernbane.
Det bliver der heldigvis lavet om på! Det nye signalsystem vil medføre en lang række fordele.

Først og fremmest vil det betyde færre forsinkede tog. Når det nye signalsystem står klar inden udgangen af 2021, vil ca. 80 pct. af alle de fejl, der relaterer sig til signalerne, forsvinde.

Samtidig vil signalsystemet bidrage til at sikre et ensartet højt sikkerhedsniveau på jernbanen i hele Danmark.

Signalsystemet vil samtidig muliggøre en mere effektiv styring af togtrafikken, der gør det muligt at indsætte flere tog med kortere afstand til hinanden.

Det er med til at forøge banenettets kapacitet, og gøre jernbanen mere robust og udnytte den så effektivt som muligt.

Passagerinformationen spiller en væsentlig rolle for passagerernes rejseoplevelse -særligt hvis toget er forsinket. Med det nye system vil det være muligt at give passagererne flere og mere præcise informationer om togenes placering og ankomsttidspunkter, da det nye signalsystem giver et samlet overblik og kan levere opdaterede data.

Endelig ensretter den fælleseuropæiske ERTMS-standard teknologien og styrker dermed den grænseoverskridende togtrafik.

ERTMS vil på langt sigt gøre det muligt at køre direkte fra Danmark til Italien uden at skulle skifte lokomotiv, når man når en grænse, som det er nødvendigt i dag. Det vil også komme godstransporten til gode.

Kort sagt vil vi inden udgangen af 2021 have et nyt topmoderne signalsystem, som vil være til gavn for alle passagerer og for godstransporten.