Omfattende aftale

Af: Henrik Dam Kristensen, transportminister (S), Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K

07. marts 2012

TRAFIK: De fleste mennesker er enige om, at der er store trængselsproblemer i og omkring København. Men efter en lang høringsfase har vi i regeringen besluttet, at vi ikke vil indføre en trængselsring omkring hovedstaden.

Vi har lyttet til alle de mennesker, som har været meget skeptiske overfor trængselsringen, og det er baggrunden for, at vi nu har opgivet denne løsning på trængselsproblemerne.

Men dermed forsvinder trængslen jo ikke. Det er baggrunden for, at vi allerede i sidste uge indbød folketingets partier til at samarbejde om hvordan vi hurtigst muligt kan vedtage initiativer, der kan mindske trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet. Vi vil nu nedsætte en hurtigt arbejdende kommission, som skal analysere hvordan vi kan reducere trængsel i hovedstaden, og nedsætte luftforureningen i hovedstadsområdet. Allerede i sommeren 2013 skal kommissionen komme sine forslag.

Den aftale vi nu har indgået mellem regeringspartierne, DF og Enhedslisten sikrer, at vi hvert år i fremtiden kan nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt fra d. 1. januar 2013 og vi afsætter samtidig en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik fra 2013.

Jeg har lagt vægt på, at takstnedsættelsen får størst mulig effekt for passagererne, og samtidig er det vigtigt, at nedsættelserne vil gælde for den kollektive trafik i hele landet.

Partierne bag aftalen har også aftalt, at der skal afsættes en pulje på 500 mio. kr. årligt dels til nødvendige følgeinvesteringer som følge af det øgede antal passagerer i forbindelse med taksnedsættelserne, dels investeringer i egentlige forbedringer af den kollektive trafik.

Det handler om, at fremme projekter og initiativer med fokus på reduktion af trængsel samt grønne løsninger. Med den nye aftale har vi taget et stort skridt i retning af, at vi hvert år i fremtiden har midler til at forbedre den kollektive trafik, samtidig med at vi kan lave kloge og gennemtænkte nedsættelser af taksterne på de områder hvor det gavner mest.