Ordnede arbejdsvilkår på Femern

Af transportminister Henrik Dam Kristensen (S)

12. december 2012

Byggeriet af den kommende forbindelse over Femern Bælt bliver et af de største anlægsprojekter nogensinde i Danmark.

Projektet vil beskæftige tusindvis af mennesker i mange år, og den danske regering og det statsejede selskab Femern A/ S vil gøre alt for at sikre ordentlige løn-og ansættelsesvilkår på projektet. Men man kommer ikke uden om at det er et meget komplekst område, som kræver hårdt arbejde frem mod en anlægslov og kontraktindgåelse.

EU-lovgivningen kræver, at projektet skal i internationalt udbud. Det betyder, at alle entreprenører fra ind- og udland som udgangspunkt har mulighed for at deltage i projektet.

Femern A/ S har fastslået, at entreprenørerne i sidste ende kun kan få adgang til at løse opgaverne, hvis de kan dokumentere, at de lever op til alle krav til sikkerhed, miljø og ikke mindst ordentlige arbejdsvilkår - og at de naturligvis besidder de nødvendige tekniske og finansielle kompetencer.

Da opgaverne i hovedsagen vil blive udført af private entreprenører, vil kravene blive indarbejdet i den kommende udbudsproces, så vi sikrer, at de kommer med i de endelige kontrakter, som vil blive underskrevet, når Folketinget til sin tid ventes at vedtage en endelig anlægslov for projektet.

Femern A/ S har ikke alene fokus på løn- og ansættelsesvilkår, men kontraktkravene vil også omfatte emner som gode bolig- og leveforhold, oprettelse af pladser til lærlinge, samt forhold vedrørende sikkerhed, sundhed og generel trivsel. Det vil komme med i kontrakterne som egentlige krav til entreprenørerne.

Der vil også blive opstillet modeller for overvågning af vilkårenes overholdelse i forbindelse med administration af kontrakterne i anlægsperioden. Femern A/ S har dog endnu ikke fastlagt konkret, hvordan selskabet agter at overvåge de kommende entreprenørers overholdelse af kravene til løn- og arbejdsvilkår.

Jeg er meget tilfreds med, at Femern A/ S på den måde viser et ansvar som statslig bygherre og gør en stor indsats for at sikre, at den kommende forbindelse over Femern Bælt bygges under ordnede forhold, som vi, i et land som Danmark, kan stå inde for.