På vej mod bedre trafiksikkerhed i Europa

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister ( S)

19. juli 2012

Tusindvis af danskere pakker bilen og drager sydpå for at besøge vores europæiske nabolande og opleve deres samfund og kulturer.

Selvom man forlader de danske veje og begiver sig ud i Europa er det naturligvis stadigvæk afgørende, at man kan føle sig tryg i trafikken. Som transportminister er det derfor af højeste prioritet for mig, at man kan færdes sikkert på de europæiske veje - også for turister, der besøger Danmark.

Hvert år kommer 1,5 millioner mennesker til skade i trafikken i Europa.

Det er alt for mange.

Det har konsekvenser for den person, der er kommet til skade, med det påvirker også familiemedlemmer og det omgivende samfund. For at konfrontere problemet og nedbringe antallet af tilskadekomne er det vigtigt, at vi bidrager til en fælles europæisk indsats og lærer af hinandens erfaringer.

EU-Kommissionen har sat særligt fokus på trafiksikkerhed i dette årti med et mål om at halvere antallet af ofre for trafikuheld fra 2011-2020 i hele EU. På tværs af Europa er der iværksat mange forskellige tiltag for bedre trafiksikkerhed.

I de forskellige EU-lande ligger man inde med konkret viden og erfaringer, der har vist sig positive, og som kan være til inspiration for andre landes indsats på området.

I Danmark har vi eksempelvis mange cyklister i trafikken. Det gælder især i vores byområder.

Cyklisterne er på mange måder sårbare i trafikken, og man kan pådrage sig alvorlige skader, hvis man bliver påkørt af en bil -selv ved lav hastighed.

Derfor har vi i Danmark iværksat en række initiativer for at forbedre trafiksikkerheden for de mange cyklister. Det gælder oplysningskampagner om cykelhjelme, en bred indsats for at forebygge højresvingsulykker med lastbiler, sikrere cykelstier og bedre veje til og omkring skoler for de cyklende skolebørn. Det betyder samtidig, at vi i Danmark har konkrete erfaringer med netop cyklisters trafiksikkerhed.

I Danmark går det alt i alt i den rigtige retning med trafiksikkerheden.

Antallet af dræbte i trafikken er det laveste siden 1930erne, på trods af at trafikmængderne er mangedoblet i mellemtiden.

Det er en glædelig udvikling, som vi skal holde fast i.

Til trods for den gode udvikling skal vi dog huske på, at tusindvis af mennesker kommer til skade i trafikken hvert eneste år. Det er en vedvarende problemstilling, og vi skal bestræbe os på også fremover at forbedre indsatsen.