RØD RING: Trængselsringen er vejen frem

22. januar 2012

af HENRIK DAM KRISTENSEN, TRANSPORTMINISTER ( S)

DIREKTØREN for FDM og formanden for Dansk Metal giver i Politiken ( 18.1.) deres bidrag til debatten om trængselsringen ved København. Jeg fæstner mig ved, at vi er helt enige om, at vi har et alvorligt problem med trængslen i hovedstadsområdet.

Et problem, der kun vil blive værre i fremtiden, hvis vi ikke gør noget.

Jeg er også enig i, at vi både skal udnytte fordelene ved intelligente trafiksystemer og bygge parker og rejs-anlæg ved stationerne. Det har vi også fokus på i regeringen.

Men sagen er, at disse initiativer ikke kan løse trængselsproblemerne i hovedstaden.

Her er en trængselsring efter min mening den bedste løsning, der er til rådighed her og nu.

JEG SYNES, det er tankevækkende, at vi nu kan se, at en trængselsring ved København vil spare mere tid for bilisterne end alle de motorvejsprojekter i hovedstadsområdet, der blev besluttet i ti år under den gamle regering.

Ser man på de motorvejsprojekter, som ikke bare blev besluttet, men rent faktisk også finansieret under den gamle regering, er tidsbesparelsen dobbelt så stor med en trængselsring. Det betyder selvfølgelig ikke, at disse investeringer var forkerte. Men vi kan jo ikke blive ved medat bygge flere spor på motorvejene.

Og jeg synes, det er tankevækkende, at bilisterne vil kunne spare 15.600 timer i kø om dagen med trængselsringen.

Det er timer, der i øjeblikket bliver stjålet fra tid ved kunderne, hvis man f. eks. er håndværker.

For de mange pendlere vil de sparede timer i bilkøerne give mere tid med børn, venner og familie.

Så derfor er der for mig ingen tvivl om, at trængselsringen er den mest effektive indsats mod trængsel og køer i hovedstadsområdet.

Samtidig giver trængselsringen et overskud, der skal bruges til at styrke den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

Dermed bliver trængselsringen til glæde for pendlere i både bil, bus og tog.