Støtte fra EU til mobilitet og vækst

Af Henrik Dam Kristensen (S), Grindsted transportminister

20. juni 2012

Forleden blev EUs transportministre enig om et forslag, der sætter rammerne for, hvilke infrastrukturprojekter der kan modtage EU-støtte i perioden 2014-2020.

» Connecting Europe Facility « skal medfinansiere projekter inden for områderne transport, telekommunikation og energi.
Inden for transportområdet arbejder vi blandt transportministrene for øget mobilitet på tværs af grænserne. En solid europæisk infrastruktur er en af forudsætningerne for vækst-og jobskabelse i Europa.

Jeg er således tilfreds med, at vi under dansk formandskab i sidste uge tog et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Særligt skal vi bruge pengene til at give jernbanesektoren et kraftigt løft. Det skal være langt nemmere for tog at krydse grænser.

Vi sætter nu øget fokus på at støtte de grænseoverskridende projekter, og vi har også et højt ambitionsniveau, hvad angår implementeringen af det fælleseuropæiske signalsystem for jernbanen, ERTMS. Og vi er i Danmark langt fremme.

Danmark vil således i 2021 som det første EU-land have systemet fuldt implementeret på vores fjernnet for jernbanen. Endelig er også en øget elektrificering af jernbanenettet vigtig, så vi på langt sigt sørger for, at det er el-tog, der kører på de europæiske hovedstrækninger. Det er også til gavn for miljøet.

» Connecting Europe Facility « giver særlig høj EU-støtte til implementering af de omtalte projekttyper. Og vi har flere danske projekter, der har gode chancer for at opnå EU-medfinansiering i perioden 2014-2020. Det gælder Femer Bælt-forbindelsen, som binder Skandinavien og resten af Europa bedre sammen. Men også den ny jernbane København-Ringsted samt vores udrulning af det fælleseuropæiske signalsystem for jernbanen vil have gode muligheder. Det samme gælder et projekt som dobbeltsporet imellem Vojens og Vamdrup, som sikrer en mere fleksibel transport i Jyllands-korridoren.

De nævnte tansportminister-beslutninger var første skridt på vejen til at nå til enighed med Europa-Parlamentet om forslaget.

Jeg håber og tror, at det sker, så vi kan sætte fart på udviklingen af den europæiske infrastruktur i de næste mange år.