Tale til åbning af Trafiksikkerhedsmessen på Jyllandsringen

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

12. april 2012

Jeg er glad for at kunne åbne trafiksikkerhedsmessen her på Jyllandsringen i dag.

Messen er en god mulighed for at kunne udveksle idéer blandt de forskellige organisationer og virksomheder, der til daglig arbejder med at skabe øget trafiksikkerhed på de danske veje.

Det er vigtigt, at vi arbejder sammen for at sikre, at danskerne kan færdes sikkert og trygt i trafikken.

Regeringen vil blandt andet arbejde for at styrke bekæmpelsen af ”sorte pletter” og øge omfanget af automatisk fartkontrol til gavn for trafiksikkerheden.

Samtidig skal aktørerne på trafiksikkerhedsområdet blive ved med at styrke og supplere hinanden. Det kan gøres på mange måder. For eksempel kan der:

  • gennemføres kampagner
  • laves tiltag, der i højere grad kan sikre farlige kryds og vejstrækninger
  • udvikles teknologier, så bilister får mest mulig hjælp til at undgå uheld.


Tallene for dræbte og tilskadekomne i trafikken har været faldende i de senere år, og det er positivt. I 2011 var der igen færre dræbte i trafikken – det laveste antal siden opgørelserne startede i 1930’erne.

Men vi skal gøre endnu mere for at sikre, at der sker så få uheld i trafikken som muligt. En dræbt eller såret i trafikken er én for meget.

Der er også en risiko forbundet med at forbedre de danske veje. Aldrig før har vi sat gang i så mange vejarbejder, som vi gør nu. Der bygges både nye veje og udvides eller repareres på de gamle.

Ulykker ved vejarbejde udgør cirka 2 % af alle ulykker i trafikken. I 2010 blev der registreret i alt 216 ulykker ved vejarbejde – heraf var 62 af tilfældene ulykker med personskader og 154 ulykker med materiel skade.

Vi skal naturligvis have fokus på at skabe så sikre arbejdsvilkår som muligt for de mange mennesker, der har vejene som deres daglig arbejdsplads.

Alle jer, der er her i dag, arbejder hver dag med at skabe mere sikkerhed i trafikken, og det er en indsats, som jeg sætter stor pris på.

Jeg vil derfor ønske jer fortsat god arbejdslyst og god fornøjelse her på messen.