Tale ved åbningen af motorvejen Kliplev-Sønderborg

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

31. marts 2012

Det er en glædelig dag i dag. Om lidt skal vi åbne et helt nyt stykke motorvej til glæde for borgerne og erhvervslivet.

Med åbningen af motorvejen mellem Kiplev og Sønderborg når vi en vigtig milepæl for udviklingen i hele Sønderjylland og i særdeleshed Alssund-området.

Grundstenen til projektet blev lagt af Sønderjyllands Amt, som gennem længere tid havde ønsket en bedre forbindelse til Alssund-området.

Med kommunalreformen i 2007 blev projektet overdraget til staten, og i dag står vi så med et flot resultat, som alle kan være rigtig stolte af.

Danmarks første OPP-projekt på vejområdet
Motorvejen er blevet til i et Offentligt-Privat-Partnerskab – i daglig tale kendt som OPP – mellem Vejdirektoratet og KMG. Den er det første OPP-samarbejde på vejområdet i Danmark, og derfor vil jeg bruge lidt tid på det.

I en tid hvor pengene er knappe, er det vigtigt at få så meget som muligt ud af vores sparsomme midler. Derfor er regeringen også interesseret i at afprøve forskellige måder at gennemføre anlægsprojekter på.

Kliplev-Sønderborg-projektet imponerer ikke mindst ved, at det kun er lidt over to år siden spaden blev sat i jorden ved Kliplev. I dag kan vi fejre åbningen af 26 kilometer ny motorvej 1 ½ år før den aftalte frist.

Jeg skal starte med at rose entreprenøren for indsatsen. Men den hurtige færdiggørelse af byggeriet hænger sammen med den måde, kontrakten blev skruet sammen på.

Faktisk er det først her ved åbningen, at KMG får betaling for hele det store anlægsarbejde, der er udført. Og det er klart, at når man først får pengene, når anlægget står klar, så vil man gøre, hvad man kan for at blive færdig hurtigst muligt.

Erfaringer og udfordringer på Infrastruktur-området
Det er en af de værdifulde erfaringer, som vi kan bruge, når vi fremadrettet skal planlægge, organisere og bygge ny infrastruktur.

Gevinster ved motorvejen
Den nye motorvej, som vi står ved i dag, giver nye muligheder for Sønderjylland og hele landet. Vi får en hurtig og sikker adgangsbillet til denne skønne – og for Danmark så historisk interessante og nutidigt vigtige – region.

Helt konkret giver motorvejen pendlerne, de lokale trafikanter og erhvervslivet en rejsetidsbesparelse på næsten et kvarter, når turen går til Sønderborg fra E45 motorvejen.

De mange pendlere, der dagligt skal til og fra Sønderborg vil få mere tid til det allervigtigste: samvær med familie og venner.

Motorvejen vil også betyde, at man fra hele Sønderjylland og den tyske del af grænselandet hurtigere og nemmere kan køre til Sønderborg Lufthavn, hvorfra der er flyforbindelser til København og herfra videre ud i verden.

Samtidig kan vejen være et vigtigt led i at udbygge det gode samarbejde på tværs af grænsen.

Sidst men ikke mindst opfylder motorvejen et mangeårigt – og meget forståeligt – ønske fra regionens levende erhvervsliv.

Erhvervslivet vil kunne udnytte den øgede mobilitet fra motorvejen til at styrke udviklingen i Sønderjylland, skabe arbejdspladser og tiltrække den højt kvalificerede arbejdskraft, der efterspørges af virksomhederne.

Motorvejen kan således være med til at skabe vækst i hele regionen.

Arkæologiske fund
Det er ikke første gang, at der har været økonomisk fremgang i motorvejens linjeføring.

De arkæologiske undersøgelser har vist, at der på motorvejslinjen kun et par hundrede meter fra hvor vi står, har været en stormandsgård for i tidlig middelalder for 900 år siden.

Nærheden og placeringen i forhold til Dybbøl Kirke antyder, at selvsamme stormand, hvis gård vi praktisk taget står ovenpå, har bidraget til byggeriet af den første kirke her ved Dybbøl.

Jeg håber, at den nye motorvej kan fortsætte den lokale tradition med at skabe fremgang med udgangspunkt i linjen mellem Kliplev og Sønderborg.

Naturarbejdet
Ud over den spændende arkæologi er der især en anden interessant indsats, som det er værd at bemærke.

Der er ingen tvivl om, at en motorvej er et stort indgreb i omgivelserne. Og i dette tilfælde et indgreb i Alssund-områdets skønne natur.

Men i Danmark har vi en fin tradition for altid at skabe en god balance mellem  ønsket om udvikling og hensynet til naturen.

Og på dette projekt er der gjort meget for, at konsekvenserne for dyr og planter bliver så skånsomme som muligt.

Helt konkret har motorvejsbyggeriet betydet, at der i området for den nye vej er oprettet over 200 nye vandhuller, der giver levesteder for padder, insekter og planter.

20 km vildthegn beskytter dyreliv og sikrer trafiksikkerheden. 38 passager leder frøer, ræve og hjorte trygt under vejen, og nyanlagt skov og eng giver dem et spisekammer og et gemmested. 

Forståelse for naboer og lodsejere
Når vi taler indgreb, må vi ikke glemme vejens naboer og ikke mindst jer, der har fået eksproprieret jeres ejendom. Jeg har stor respekt og forståelse for, at dagen i dag vil være med blandede følelser.
 
Afslutning
Når regionsrådsformanden, borgmestrene og overborgmesteren om lidt har talt, vil jeg klippe snoren her over som symbol på åbningen af den nye motorvej.
 
Senere på dagen bliver afspærringerne fjernet, så I alle sammen kan få lov til at nyde den nye vej.

Lige nu er jeg rigtig glad for, at I er her for at fejre åbningen med mig.

Mange tak for ordet!