Trafik: Nyt ungdomskort

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister, Socialdemokraterne

25. juni 2012

Rigtig mange unge mennesker er afhængig af den kollektive trafik for at komme frem og tilbage til deres uddannelsessted hver dag. De unge har en travl hverdag og skal passe både studiejob, fritidsinteresser og venner. Mange unge er også ude i praktik som en del af deres uddannelse.

Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen i sidste uge indgik en aftale med Enhedslisten og Dansk Folkeparti om et nyt ungdomskort, der sikrer de unge billig adgang til den kollektive trafik. Det nye ungdomskort vil fra sommeren 2013 afløse HyperCard, der har været en stor succes blandt de unge på ungdomsuddannelserne.

Det nye ungdomskortafløser også Uddannelseskortet, som har været benyttet af de studerende på de videregående uddannelser.

Ungdomskortet giver studerende på videregående uddannelser mange flere fordele, end de har i dag -f. eks. vil de kunne rejse frit til deres praktiksted, hvis det ligger i samme takstområde, som de bor i.

Det nye ungdomskort sikrer, at alle unge under uddannelse samt alle 16-19-årige fremover vil få ubegrænset adgang til at benytte den kollektive trafik i deres eget takstområde. Herudover giver kortet rabat på rejser i andre dele af landet svarende til børnerabatten.

Jeg føler mig overbevist om, at de unge vil tage rigtig godt imod det nye kort. Al erfaring viser, at hvis man vænner sig til at benytte den kollektive trafik, mens man er ung, vil man også bruge den mere, når man bliver ældre.