Transport. Et godt år, men...

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister, Socialdemokraterne

05. oktober 2012

Det er i disse dage præcis et år siden, jeg trådte ind på ministerkontoret i Transportministeriet.

Jeg synes, det har været et godt år for brugerne af det danske transportsystem, men jeg vil ikke male et skønmaleri af situationen på transportområdet efter et år som minister.

Allerede efter en måned i ministerstolen fik vi de første påmindelser om, hvilke udfordringer vi står over for. Den 18. oktober 2011 opdagede vi, at Storstrømsbroen slog revner. Den 7. november 2011 kørte et IC4-tog over for rødt, hvilket endnu engang forsinkede indsættelsen af togene. Og helt nye tal fra Cowi bekræfter, at vi har et stigende trængselsproblem i hovedstadsområdet. Et problem, som årligt koster samfundet 8,5 mia. kr. og hundredetusinder af spildte timer i trafikken.

Det er ikke problemer, man løser på et år. Men det er lykkedes regeringen at samle alle Folketingets partier om at tage hånd udfordringerne, samtidig med at vi har skabt markante forbedringer for den kollektive trafik over hele landet.

Vi foreslår bl. a. at sætte fire mia. kr. af til en ny Storstrømsbro. Jeg forhandler i disse dage med partierne om sagen, men vil ikke lægge skjul på, at jeg mener, en ny bro er den bedste løsning.

Vi har afsat midler til 55 dobbeltdækkervogne og 15 helt nye el-tog - bl. a. for at sikre, at vi ikke akut vil mangle tog, hvis IC4 forsinkes yderligere eller helt må opgives. Vi er også blevet enige med samtlige partier om, at både Folketinget og brugerne af togene fremover skal involveres meget mere i beslutninger om indkøb af nye tog, så vi aldrig får en IC4-skandale igen.

Vi har for alvor sat gang i elektrificeringen af jernbanen i Danmark - bl. a. ved at indgå et bredt forlig til 1,2 mia. kr. om at elektrificere mellem Esbjerg og Lunderskov, og vi undersøger lige nu mulighederne for at elektrificere hele hovedbanenet i Danmark.

Vi har sat en mia. kr. af om året til at forbedre den kollektive trafik over hele landet. Den første udmøntning skete allerede i juni, og vi vil også de kommende år tilføre milliarder til den kollektive transport og løfte transportsystemet i en grøn retning.

Jeg synes derfor, det har været et godt år for danske transportsystem, men også et år, der viste, at fremskridt og forbedringer skal ske med økonomisk ansvarlighed og trafikalt fornuft.