Urentabelt at holde liv i Grindstedbanen

Af Henrik Dam Kristensen (S) transportminister, Jyllandsgade, Grindsted, skriver:

01. juni 2012

Kai Bayer skriver i sit indlæg den 29. maj, at Banedanmark gerne overdriver omkostningerne til renovering af jernbaner, der overvejes lukket, så politikerne har lettere ved at træffe en beslutning.

Jeg mener, at det er vigtigt at få fakta på plads i denne sag. At holde Grindstedbanen åben for den meget begrænsede godstransport alene frem til 2014 vil koste staten op mod 30 mio. kr. Hvis banen også skal holdes åben efter 2014, vil der være yderligere betydelige meromkostninger.

Disse udgifter skal ses i forhold til, at der i dag kun kører ét godstog tur-retur om ugen.

Det er Banedanmarks skøn for udgifterne til vedligehold m. v., jeg her refererer til. Der er tale om udgifter til bl. a. udskiftning af svellerne, som er angrebet af råd, og tallene har intet som helst med besparelser i Banedanmark at gøre, som Kai Bayer hævder.

Det er simpelthen ikke samfundsøkonomisk rentabelt at opretholde togdriften på strækningen. Dertil er udgifterne til at holde banen i stand ganske enkelt for store i forhold til, hvor meget trafik der er.

Jeg går derfor ind for, at banen lukkes, og at banetracéet i stedet bruges f. eks. som motionssti eller til andre rekreative formål.

I den videre proces vil jeg dog sikre, at banetracéet forbliver et sammenhængende tracé, hvis det engang i fremtiden skulle vise igen at blive rentabelt at drive jernbanetrafik på strækningen.