Vi sætter skub i bedre infrastruktur i Europa

HENRIK DAM KRISTENSEN MF ( S) transportminister, Jyllandsgade 6, Grindsted, skriver:

19. juni 2012

Sommeren står for døren, og som vanligt vil mange danskere opleve bilkøer ned igennem Europa.

Samtidig oplever mange, at toget ikke er et attraktivt alternativ, når landegrænserne skal krydses, idet der ofte skal skiftes tog flere gange.

Disse udfordringer prøver vi på europæisk plan at gøre noget ved. EU's transportministre blev i sidste uge enige om et forslag, der definerer, hvilke typer af infrastrukturprojekter, der kan modtage EU-støtte i perioden 2014-2020.

» Connecting Europe Facility « , som aftalen hedder, skal finansiere projekter inden for områderne transport, telekommunikation og energi.

* For transportområdet betyder forslaget, at særligt de grænseoverskridende infrastrukturprojekter skal prioriteres.
I 2020 skulle vi således gerne kunne konstatere, at disse EU-midler har været med til at finansiere projekter, der har fjernet flaskehalse og mindsket rejsetiden for både passager-og godstransporten.

Femern Bælt-forbindelsen er et af de projekter, der lever op til vores målsætninger på europæisk plan. Projektet kobler Skandinavien bedre sammen med det øvrige Europa, både hvad angår vej og jernbane. Forbindelsen nedsætter rejsetiden markant imellem København og Hamborg, og bidrager med de reducerede afstande også til mere miljø-og klimavenlig transport. Femern Bælt-forbindelsen er således også et af de projekter, som Kommissionen har til hensigt at støtte yderligere i perioden 2014-2020.

* Ud over de grænseoverskridende projekter er en anden vigtig prioritet for os, at vi vil gøre det lettere for tog at krydse grænser. Det er alt for bøvlet i dag. Derfor sætter vi nu i Europa ekstra fokus på implementeringen af det fælleseuropæiske signalsystem for jernbanen, ERTMS, ligesom der sættes ekstra fart på elektrificeringen af jernbanenettet.

Disse forskellige tiltag skulle gerne føre til en bedre infrastruktur i Europa samtidig med, at der bliver skabt nogle job. En ordentlig infrastruktur er samtidig en vigtig faktor i forhold til at sikre, at der igen kan skabes vækst i Europa og i Danmark.

Vi vil gøre det lettere for tog at krydse grænser.

Det er alt for bøvlet i dag.