Vi støtter helhjertet letbanen

Af Henrik Dam Kristensen transportminister (S)

24. juni 2012

Regeringen støtter helhjertet planerne om en letbane i Odense. Derfor har vi sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgået en aftale, hvor vi dels fremmer undersøgelserne af letbanen yderligere dels tilkendegiver, at vi står klar til at støtte anlægget af letbanen kontant -efter samme principper, som er anvendt i Aarhus.

Det er planen, at en kommende letbane kan stå færdig samtidig med det nye universitetshospital.

Projektet har derfor en skarp tidsplan, og vi har nu besluttet, at afsætte yderligere 15 mio. kr. til at vi får sat fart på processen.

I 2020 får Odense et nyt stort universitetshospital, som placeres i området med Syddansk Universitet og Forskerbyen.

Med andre ord får Odense en helt ny bydel i den sydøstlige del, hvor der dagligt vil være mange, der skal på arbejde, på studiet eller på besøg.

Skal vi sikre, at flere tager toget eller bussen, er det helt afgørende, at der er gode og attraktive forbindelser. En letbane i Odense vil effektivt og bæredygtigt kunne binde de centrale bydele bedre sammen, som betyder at flere vil benytte den kollektive transport.

Med aftalen om at bidrage med yderligere 15 mio. kr. til letbanen har vi fået skabt en solidt grundlag for, at der i 2013 ligger grundige og gennemarbejdede undersøgelser, så der kan tages stilling til finansieringen af anlægget.