2012 blev rekordår for dansk togtrafik

Af Henrik Dam Kristensen (S), Grindsted, transportminister

12. april 2013

Der har den seneste tid været langt imellem de positive historier om togtrafikken i Danmark. Derfor er jeg glad for, at danskerne selv har sørget for en god nyhed ved i 2012 at slå rekord i at rejse med tog. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hver dansker tilbagelagde således i gennemsnit hele 1200 kilometer på skinner sidste år. Det vil sige, at danskerne samlet rejste syv mia. kilometer med tog. Det er 27 procent længere end ved årtusindskiftet, og det er ny rekord.

Tallene viser, at væksten har været størst vest for Storebælt, hvor danskerne i 2012 kørte cirka 31 procent mere i tog end i år 2000. Øst for Storebælt har især Metroen og Øresundsforbindelsen bidraget til, at den samlede vækst har været på cirka 15 procent. Efter nogle år med begrænset vækst er der også i S-togtransporten sket en positiv udvikling fra 2009 til 2012, og S-togtransporten er ni procent større end år 2000.

Samtidig kørte togene i 2012 med en meget stor rettidighed. 94,3 procent af DSB's regional- og fjerntog kørte således rettidigt i 2012, og Arrivas tog i Midt-og Vestjylland kørte med en rettidighed på 96,7 procent.

Jeg synes, disse tal viser, at medarbejderne i jernbanevirksomhederne over hele linjen - i nogle tilfælde under svære vilkår - gør et rigtig godt stykke arbejde og leverer et godt togprodukt til danskerne.

Danskernes stigende appetit på at rejse med tog forpligter. Vi har derfor sat alle sejl til for at understøtte udviklingen med markante investeringer i den danske jernbane, der vil give et langt bedre og mere konkurrencedygtigt togtilbud til danskerne, end vi kender i dag.

Med TogfondenDK reserverer vi 27,5 mia. til et historisk løft af den danske jernbane. Med fonden vil vi bringe rejsetiden i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus samt Aarhus og Aalborg ned på én time pr. strækning. Samtidig vil alle hovedstrækninger i Danmark blive elektrificeret, så hurtigt det er praktisk muligt.