Busser skal kunne køre hurtigere på motorvejen

Af Henrik Dam Kristensen, Transportminister, S

18. februar 2013

Fremover skal busser, som opfylder en række særlige betingelser til sikkerhed og indretning - de såkaldte Tempo 100-busser - have lov at køre med 100 km/t mod i dag 80 km/t på motorveje. Det er jeg og min kollega justitsministeren enige om. Derfor er der nu sendt et lovforslag i høring.

Busserne er blevet mere moderne og er langt bedre udstyret, og vi kan se på statistikkerne, at det er blevet mere sikkert at færdes på de danske veje.

Jeg mener derfor, at det er helt forsvarligt at hæve hastighedsgrænsen til 100 km/t for Tempo 100-busser på motorveje, hvilket også er gældende i de fleste andre EUlande.

Det vil naturligvis kræve, at busserne opfylder nogle særlige betingelser til indretning og udstyr, og jeg vil efter tysk forbillede fastsætte disse betingelser.

Indførelsen af regler om Tempo 100-busser har længe været et ønske fra branchen, og jeg lægger stor vægt på, at indførelse af reglerne vil kunne være med til at forbedre buspassagerers mobilitet og gøre busserne mere konkurrencedygtige i forhold til biltrafikken.

Desuden vil danske busvognmænd blive stillet lige med busvognmænd i andre EU-lande i forhold til investering i busser, der opfylder kravene til Tempo 100-kørsel.

Danske busvognmænd vil således fremover også kunne anvende Tempo 100-busser til kørsel med 100 km/t på motorvej på hjemmemarkedet - altså i Danmark.