Debat: 2013 bliver afgørende for østjysk infrastruktur. I Østjylland arbejdes der blandt andet med spørgsmål om en Kattegat-bro og en ny midtjysk motorvej.

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister (S)

24. januar 2013

Hvad er det rigtige for udviklingen af fremtidens infrastruktur i Østjylland? Og hvordan finder vi fremover pengene til at gøre områdets infrastruktur klar til at fortsætte den udvikling, der har gjort den østjyske byregion til det vækstcentrum, den er i dag? Det er spørgsmål, som vi i 2013 vil blive klogere på. For året bliver afgørende ikke mindst af to årsager.

For det første afslutter mit ministerium senere på året fire års arbejde med en række omfattende analyser af mulighederne for at udvikle infrastrukturen i Danmark - de såkaldte strategiske analyser. For det andet bliver året forhåbentlig det år, hvor vi for alvor tager fat på diskussionen om, hvordan vi fremover finder nye måder at finansiere store infrastrukturprojekter, som det bliver sværere og sværere at finde de nødvendige midler til.

Ambitiøs plan 
I forhold til de strategiske analyser: Jeg tager dem op her, fordi Østjylland er en vigtig del af analysernes fokusområde.

Konkret arbejdes der bl. a. med spørgsmål om en Kattegat-bro, en ny midtjysk motorvej, timedrift på jernbanen mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg og udvidelser af E45.

Når analyserne ser på Østjylland, skyldes det, at regionen er det område uden for hovedstadsområdet, der har oplevet den største trafikvækst. Og områdets højklassede infrastruktur har bidraget til, at Østjylland udgør en stor byregion.

Men trængselsproblemer er med til at begrænse vækstudviklingen, og alt for mange mennesker spilder dagligt værdifuld tid på at sidde i kø.

En del af problemet bliver afhjulpet, når vi senere i år bliver færdige med at udvide motorvejen mellem Skærup og Vejle N (Vejlefjordbroen) fra fire til seks spor. I 2015 er udvidelsen af motorvejen mellem Middelfart og Nr. Åby færdig, og i 2016 færdiggøres motorvejen mellem Funder og Låsby ved Silkeborg.
På jernbanen har regeringen sat gang i en ambitiøs plan for elektrificering, og her spiller den østjyske jernbane en central rolle.

Elektrificering vil give en mere stabil togdrift, færre forsinkelser og bedre service til passagererne. Samtidig er der god økonomi og åbenlyse miljømæssige fordele.

Vi er lige nu ved at undersøge, hvad det vil koste at elektrificere bl. a. i Østjylland, og det vil indgå i den kommende prioritering. Der skal træffes nogle strategiske valg og prioriteringer om udvikling af infrastrukturen i regionen, og her vil de strategiske analyser give nogle vigtige svar senere på året.

De nødvendige løsninger
De trafikale udfordringer er ikke de eneste, vi står over for. Den økonomiske situation har gjort konkurrencen om midler til infrastruktur hårdere og prioriteringen skarpere, og vi skal tænke nyt, hvis vi fremover skal finde penge til de nødvendige løsninger i Østjylland og resten af Danmark.

Jeg afholdt i november en konference i Horsens, hvor finansieringsudfordringen var på dagsordenen.
Over halvdelen af landets borgmestre var til stede, og jeg mødte over hele linjen forståelse for, at man også lokalt må være med til at finde nye finansieringsløsninger frem for at vente på, at der måske eller måske ikke kommer penge fra statens side til vigtige infrastrukturprojekter.

I Randers har man f. eks. selv taget initiativ til at få undersøgt mulighederne for en ny brugerfinansieret bro over Randers Fjord.

I Næstved er man åben for at lave en brugerbetalt motorvejsforbindelse til byen, hvis projektet dermed kan realiseres hurtigere.

OPP og samarbejde med pensionskasser om investeringer i infrastruktur kan også være nye måder løse infrastrukturopgaver på. Det betyder dog ikke "nye gratis penge". Pensionskasserne skal stadig have betaling - enten fra statskassen eller trafikanterne - for at stille deres pengetank til rådighed.

Jeg er åben over for nye løsninger, så længe det er økonomisk ansvarligt og forrenter skatteydernes penge fornuftigt.

Vi vil i 2013 blive klogere på disse spørgsmål, men lige så mange udfordringer vil følge med.

Mit mål er at finde løsninger til trods for den økonomiske situation - for fortsat udvikling af infrastrukturen i Østjylland er vigtig både for regionen og for sammenhængen med resten af landet.