Debat: Danmark er et knudepunkt for jernbaner i Europa. I samarbejde med EU kan Danmark opstille et alternativ til bilen

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister, og Nicolai Wammen, europaminister.

18. juli 2013

Da jernbanen kom til i Danmark, forvandlede den landet og skabte økonomisk velstand og optimisme.

I dag er der flere og flere danskere, der tager toget. Det er en positiv udvikling. Det er godt for miljøet, og det er en billig og effektiv måde at flytte mennesker og varer rundt på. Samtidig gavner det beskæftigelsen og dansk konkurrenceevne.

Derfor er vi også rigtig glade for, at Danmark gennem EU de kommende år vil få en økonomisk håndsrækning til at gøre de danske jernbaner endnu bedre.

For regeringen vil gerne styrke den kollektive trafik. Derfor har vi allerede iværksat en række initiativer, som skal gøre det mere attraktivt at tage toget. Alligevel foretrækker mange danskere stadig bilen både til sig selv og til transport af varer. Skal der eksistere et reelt alternativ til bilen, skal vi på nationalt og europæiske plan satse politisk og økonomisk på jernbanen.

Vi er derfor glade for, at Europa-Kommissionen og EU-medlemslandene i sidste uge besluttede at tildele støtte til en række større danske jernbaneprojekter. Samlet får Danmark cirka 790 millioner kroner i støtte til transportprojekter - og langt størstedelen af disse er jernbaneprojekter.

De danske projekter har fået støtte, fordi de styrker den danske infrastruktur og samtidig forbedrer forbindelserne imellem Skandinavien og resten af Europa. Projekterne spiller en central rolle i EU's bestræbelser på at binde det europæiske kontinent og den europæiske økonomi bedre sammen. Det gavner både passagerer, virksomheder og miljøet - i Danmark og i resten af Europa.

Regeringen har klart og tydeligt vist, i hvilken retning vi ønsker at præge Danmark inden for transportområdet. Med Togfonden DK og andre initiativer har vi iværksat den største modernisering af det danske jernbanenet i nyere tid. Det vil resultere i kortere transporttid mellem Danmarks største byer, styrke den grønne dagsorden og gøre dansk jernbanedrift mere konkurrencedygtig.

Med Togfonden DK vil regeringen elektrificere hovedstrækninger senest i 2025, så der kan køres med moderne og hurtige eltog mellem Danmarks 10 største byer og via Femern-forbindelsen til Tyskland.

Derudover fører Danmark an med det fælles signalsystem.

Men en effektiv dansk infrastruktur gør det ikke alene. Danmark er med en lille og åben økonomi dybt afhængigt af en effektiv og velfungerende infrastruktur i Europa, og her spiller EU en afgørende rolle.

Indsatsen er vigtig. Det europæiske transportsystem skaber rammen om EU's indre marked, der skaber arbejdspladser og øger velstanden i Danmark og i resten af Europa. EU's indsats styrker den grænseoverskridende infrastruktur og letter flaskehalse i det europæiske transportsystem.

Derfor er vi meget tilfredse med, at EU-budgettet for 2014-2020 afsætter op mod 173 milliarder kroner til udbygning og opgradering af infrastrukturen i Europa - og en betydelig del af midlerne vil gå til jernbaneinfrastruktur.

Det er en markant forøgelse af budgettet til transportinfrastruktur i forhold til det nuværende EU-budget.

Det er udtryk for, at landene arbejder for at styrke de grænseoverskridende forbindelser. Dermed styrker vi nogle af grundpillerne i det indre marked, nemlig den fri bevægelighed for varer og arbejdskraft. Samtidig arbejder vi videre på at skabe grønnere, mere miljøvenlig transport.

På den måde er der kontant belønning til de lande som Danmark, der iværksætter projekter, der forbedrer mulighederne for grænseoverskridende passager-og godstransport.

EU's store investeringer er med til at give transportinfrastrukturen i Europa et kæmpe løft. Det styrker vækst-og jobskabelsen i Danmark.

EU's indsats inden for transportområdet er et godt eksempel på, at Danmark har konkrete fordele af EU-samarbejdet. Og den kontante anerkendelse af de danske jernbaneprojekter viser, at Danmark går foran for at skabe fremtidens jernbane i Europa.

I samarbejde med EU kan Danmark opstille et alternativ til bilen - og øge beskæftigelsen og forbedre miljøet på samme tid.

Læs mere om EU-støtten til de danske jernbaneprojekter her.