Debat: Vil Venstre virkelig kun bygge veje?

Af HENRIK DAM KRISTENSEN, TRANSPORTMINISTER (S)

09. juni 2013

Når det handler om veje, kan det ikke gå hurtigt nok for Venstre med at få beslutningerne igennem, men når det kommer til investeringer i den kollektive trafik, er det en anden sag.

Igen og igen kritiserer Venstre Togfonden og regeringens plan om maks. en times køretid med toget mellem de største byer i landet - den såkaldte timemodel.

Vi vil med Togfonden bruge 27,5 mia. kr. på at fremtidssikre den danske jernbane, som i årtier er blevet forsømt, og som halter bag efter de lande, vi normalt sammenligner os med.

Vi vil med planen skabe en miljøvenlig jernbane med høj pålidelighed, god service og høje hastigheder. En jernbane, der vil være hurtigere end bilen på de fleste strækninger og trække flere passagerer over i den kollektive transport.

Men det virker, som om Venstre har set sig sur på denne plan - som de selv var med til at fremlægge i 2008 - og nu hellere vil bruge pengene på vejprojekter. For jeg hører kun kritik fra partiet: at planen hviler på et tyndt grundlag; at vi får for lidt for pengene; at pengene er bedre brugt på vejprojekter, for bare at tage noget af kritikken fra Venstre.

Men det er jeg slet ikke enig i. For det første har en lang række eksperter bakket op om planen - i øvrigt også da Venstre selv fremlagde den. Tidligere rapporter viser, at de forbedringer, vi vil lave, vil give god samfundsøkonomi og driftsmæssigt overskud.

Trafikstyrelsen og Banedanmark er ved at lave en opdateret vurdering af bl. a. samfundsøkonomi og anlægsoverslag i planen, og det vil give et solidt grundlag at gå videre med. Der kan selvfølgelig være diskussioner om enkelte elementer, men det mener jeg kun er en sund debat.

Og hvad får man så for pengene i timemodellen? Vi får ikke kun hurtigere forbindelser mellem de største byer. Passagerer over hele landet får mulighed for - enten direkte eller med ét skift - at få del i rejsetidsgevinsterne. Det gælder f. eks. også mellem Fredericia og Aarhus, mellem Kolding og Odense, og mellem Sønderborg og København.

Men er pengene alligevel bedre brugt på vejprojekter, kunne man så spørge. Ikke hvis man ser på, hvad vi betaler for tidsbesparelserne i timemodellen. De er faktisk billigere end tidsbesparelserne på mange af de motorvejsprojekter, Venstre gerne vil være med til at bygge, eksempelvis Holstebromotorvejen og motorvejen ved Silkeborg.

Jeg må derfor sige, at jeg synes, Venstre er meget selektive i deres krav til investeringer i infrastruktur. Når det handler om veje, kan det ikke gå hurtigt nok med at få beslutningerne igennem, og samfundsøkonomien behøver vi ikke at tage så tungt. Når det kommer til investeringer i den kollektive tra-fik, er det en anden sag.

Jeg synes, vi skal investere ansvarligt i både jernbanen og vejnettet, og det viser de seneste transportaftaler også. For eksempel har vi netop besluttet at udvide Køge Bugt Motorvejen og bygge en ny motorvej mellem Herning og Holstebro.

Jeg mener, det er tid til at gøre alvor af de gode hensigter og give Danmark en jernbane, der lever op til fremtidens krav, og som vil gavne togpassagerer over hele landet.