Der skal skaffes vigtige svar

Henrik Dam Kristensen transportminister (S)

02. februar 2013

Der er fra flere sider udtrykt bekymring for, at jeg ikke er opmærksom på de konsekvenser, som en eventuelt kommende Kattegatforbindelse vil få for Østdanmark.

Lad mig starte med at understrege, at jeg er meget opmærksom på, at en fast forbindelse over Kattegat er et projekt, som vil have konsekvenser for hele Danmark, også Østdanmark, hvis det realiseres.

Af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen vil fortsætte arbejdet med udviklingen af forbindelserne mellem Øst-og Vestdanmark, herunder fortsætte undersøgelserne af en Kattegat-forbindelse. Og det er vi i fuld gang med.

Kattegat-forbindelsen indgår i de såkaldte strategiske analyser, som er en række omfattende analyser af mulighederne for at udvikle infrastrukturen i Danmark.

Analyserne ser blandt andet på mulighederne for at styrke forbindelserne mellem Øst-og Vestdanmark, og her indgår en Kattegat-forbindelse som én mulighed. Vi ser i analyserne også på mulighederne for en ny forbindelse mellem Bogense og Juelsminde og en tredje Lillebælts-forbindelse.

Analyserne har været i gang siden 2009 og afsluttes senere på året, og de vil give nogle vigtige svar i forhold til den fremtidige udvikling af infrastrukturen i Danmark.

Det ligger mig meget på sinde, at alle berørte regioner bliver hørt i forbindelse med de kommende analyser af de trafikale konsekvenser af en Kattegatforbindelse.

Derfor har jeg taget initiativ til at samle en bred politisk kontaktgruppe om Kattegat-forbindelsen. Hensigten med gruppen er at drøfte de kommende analyser og opnå det bedst mulige beslutningsgrundlag.

I det arbejde hører repræsentanter fra Sjælland naturligt hjemme. Jeg har derfor sendt invitationer til regionsrådsformændene og formændene for kommunekontaktrådene på Sjælland om at deltage i arbejdet. Herved er hele Danmark repræsenteret i kontaktgruppen.

En Kattegat-forbindelse vil på afgørende vis ændre Danmarks geografi og må forventes at få omfattende konsekvenser for landsdelstrafikken og udviklingen i erhvervslivet, bosætning og meget mere, hvis den realiseres.

Derfor skal det undersøges grundigt, både økonomisk og trafikalt, så vi kan få overblik over, hvad et sådant projekt vil betyde for Danmark. Med kontaktgruppen får vi endnu et redskab til at gøre dette, så vi sikrer, at de kommende beslutninger træffes på et solidt grundlag.