Fremrykning skaber jobs på Lolland-Falster

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister (S)

13. april 2013

Vi har fremlagt en pakke af Femern-aktiviteter for op til en milliard kroner, som vi gerne vil fremrykke. Fremrykningen vil kunne understøtte beskæftigelsen blandt andet på Lolland-Falster allerede i 2013 og 2014.

Det er selskabet Femern A/S og Banedanmark, der har undersøgt mulighederne for, hvilke dele af det store projekt man med fordel kan begynde på hurtigere, og som samtidig ikke vil gøre projektet dyrere, fordi de under alle omstændigheder vil skulle gennemføres i forbindelse med projektet.

Selve byggeriet af Femern Bælt-projektet forventes at kunne igangsættes i løbet af 2015, når Folketinget har vedtaget en anlægslov. Ifølge Femern A/ S' tidsplan forventes Femern Bælt-forbindelsen at stå færdig som en sænketunnel med en firesporet motorvej og en tosporet, elektrificeret jernbane ved udgangen af 2021.

For de aktiviteter som bliver fremrykket vil det betyde, at man allerede i 2013 og 2014 blandt andet vil kunne gå i gang med at klargøre det område ved Rødbyhavn, hvor produktionen af tunnelelementerne skal etableres efter vedtagelsen af en anlægslov. Det drejer sig eksempelvis om etablering af en ny pumpestation.

Der vil også blive sat gang i anlægsarbejder på jernbanestrækningen Ringsted-Rødby. Blandt andet en forlængelse og forhøjelse af perronen ved spor 1 på Vordingborg Station.

Man vil også gå i gang med at forhøje broer på Lolland og Falster for at få plads til elektrificeringen af jernbanen, som også laves i forbindelse med projektet, og en række boliger vil blive støjisoleret.

Jeg er meget tilfreds med forslaget om fremrykning, som både vil gavne Femern Bæltprojektet og lokalområdet. Det vil for eksempel være en fordel for entreprenørerne, hvis de hurtigere kan gå i gang med at lave den byggeplads, hvor der skal støbes tunnelelementer til projektet, når Folketinget har vedtaget en anlægslov. Og lokalt vil man, udover den fremrykkede byggeaktivitet med tilhørende jobs, også få gavn af de lokale forbedringer af infrastruktur, der skal laves i forbindelse med det enorme byggeprojekt.

Danske og udenlandske virksomheder har mulighed for at byde på opgaverne, når de kommer i licitation. Lokale entreprenører, der har forberedt sig godt, ventes at have gode muligheder for at komme i betragtning til de fremrykkede aktiviteter, fordi opgaverne typisk vil være små sammenlignet med de store anlægskontrakter, som selve byggeriet af tunnelen vil blive opdelt i.