Gør V noget for pendlerne?

Af Henrik Dam Kristensen, MF, (S) transportminister

01. juli 2013

Jeg har bemærket, at Flemming Damgaard Larsen (V) med jævne mellemrum skriver her i Sjællandske om pladsforholdene i tog. Flemming Damgaard Larsen og Venstre er tilsyneladende ikke tilfreds med pladsforholdene i togene i den sjællandske pendlertrafik. Der er dog - som så ofte før - tale om, at Venstre kun fortæller den halve historie.

Det er nu kun ca. 1 ½ år siden, at Flemming Damgaard Larsen var formand for Transportudvalget og havde en Venstreminister siddende som transportminister, hvor der var rig lejlighed til at gøre noget de problemer, som han selv påpeger.

Blev der gjort noget den gang? Jeg skal minde Flemming Damgaard Larsen om, at det er hans eget parti, der har været med til at stille kravene til, hvor mange pladser DSB skal køre med. Det er nemlig reguleret i statens kontrakt med DSB, som den tidligere regering var pennefører på.

Den nuværende regering har sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten valgt at gøre noget ved materielsituationen. I aftalen om Bedre og Billigere kollektiv trafik investeres i dobbeltdækkervogne og helt nye el-tog. Den aftale ønskede Venstre ikke at være med i.

Det er rigtigt, at det ikke var muligt at få helt så mange dobbeltdækkervogne, som forligskredsen havde håbet på i 2012. Men samtidig ændrer verden sig jo hele tiden, og heldigvis er DSB nu begyndt at kunne køre med IC4 og IC2-togene.

Summen af regnestykket er derfor nu, at fordi regeringen med aftalen med Danske Folkeparti og Enhedslistens sikrede, at vi kunne beholde dobbeltdækkervognene og desuden få en ekstra, så har vi nu - sammenlignet med situationen i 2012 - godt 4000 flere togsæder at tilbyde kunderne.

Det er symptomatisk for Venstre, at viljen mangler, når det kommer til at sætte handling bag ord, når det drejer om at udvikle den kollektive trafik. Regeringen har som bekendt afsat 27,5 mia. kr.
til en fuld elektrificering af hovedbanenettet og indførelsen af en timemodel til gavn for passagerne i hele Danmark.

Jeg vil derfor opfordre Flemming Damgaard Larsen og Venstre til at stille sig på regeringens og passagernes side, og være med til at sikre dette historiske løft af den kollektive trafik i Danmark. Eller vil Venstre ikke gøre noget reelt for pendlerne, når det kommer til stykket?