Højere afgift er ikke løsningen på trængselsproblem

Af Henrik Dam Kristensen, MF, transportminister (S)

16. marts 2013

Trafiktrængsel Synspunkt: Alt for mange timer spildes i trafikken i Hovedstadsområdet på grund af trængsel. Det koster samfundet dyrt og stjæler værdifuld tid i folks hverdag.

Derfor hilser jeg det meget velkomment, at Trængselskommissionen har afleveret en række nye bud på mulige tiltag mod trængslen. Det skete i form af et idékatalog, som kommissionen nu skal arbejde videre med frem mod en samlet strategi, som skal afleveres efter sommerferien.

Det er klart, at der er tale et idékatalog og ikke en pakke med færdige løsningsforslag fra Trængselskommissionen. Men jeg har dog allerede bemærket nogle gode forslag, der vil kunne realiseres på kort sigt, og som vi allerede nu vil kunne gå videre med.

Samtidig er jeg dog også meget skeptisk over for forslag om at øge afgiftstrykket og forringe skattefradrag for borgere og erhvervsliv for at finansiere udgifter på trafikområdet. Det gælder også tiltag som en generel forhøjelse af p-afgifter.

Jeg mener f. eks., at vi skal se på tiltag, der kan skabe bedre koordinering og mere sammenhæng i den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

Det handler om at sætte den rejsende i centrum og gøre det enkelt og gnidningsfrit at bruge kollektiv transport. For jeg tror den rejsende er ligeglad med, hvilket logo der står på bus eller tog - bare de passer sammen og kører til tiden. Vi gennemfører derfor p. t. en evaluering af organiseringen af den kollektive trafik, som forventes offentliggjort inden for kort tid.

Der kan også skabes bedre sammenhæng mellem bilismen og den kollektive trafik ved at fremme Park and Ride-konceptet. Konceptet kunne for eksempel overvejes ved den nye station i Køge i tilknytning til den nye jernbane mellem Ringsted og København.

Jeg mener også, at vi skal fremme cykelpendlingen i hovedstadsområdet. Vi har afsat midler til udbygning af supercykelstier, der skal gøre det mere attraktivt tage cyklen til og fra arbejde på de lidt længere pendlerafstande. Vi arbejder også på en national cykelstrategi, og her vil vi også se på anbefalingerne fra Trængselskommissionen.

Roadpricing for alle køretøjer på nationalt niveau kan også være et interessant instrument i forhold til at reducere trængslen. Men vi skal have viden om blandt andet de risici, som er forbundet med at indføre en uafprøvet teknologi på alle veje på national skala, før vi kan tages stilling til, om der skal arbejdes videre med roadpricing eller ej.

Jeg forventer, at Trængselskommissionen nu vil gå mere i dybden med de enkelte tiltag og lave en prioritering ud fra deres effekt og økonomi. I den forbindelse er der behov for at tænke nyt, i forhold til, hvordan vi udnytter den eksisterende infrastruktur bedre.

Dermed udestår nok den største opgave for kommissionen. For der er ikke finansiering til at realisere alle forslag, og jeg forventer en strategi, der også medtænker den økonomiske situation vi befinder os i.

Jeg ønsker Trængselskommissionen god arbejdslyst frem til sommerens endelige afrapportering, og takker for idékataloget, som jeg ser frem til at studere nærmere. For jeg tror den rejsende er ligeglad med, hvilket logo der står på bus eller tog - bare de passer sammen og kører til tiden.