Millioner til bedre cykelforhold i Billund

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister (S)

03. juli 2013

Billund Kommune får nu støtte til at forbedre forholdene for cyklister. Vi har i forligskredsen bag en »En grøn transportpolitik« (regeringen, V, DF, LA og K) besluttet at tildele 2,5 mio. kr. til et cykelstiprojekt på Billundvej.

Projektets hovedformål er at anlægge en trafiksikker cykelsti langs Billundvej mellem Hejnsvig og Gyttegård Plantage.

Projektet vil skabe bedre forhold for dem, der vælger at tage cyklen i Billund Kommune, og jeg er glad for, at vi med aftalen støtter lokale cykelprojekter, som vil gavne mobiliteten og borgernes sundhed.

Jeg ønsker at få mange flere til at bruge cyklen i dagligdagen og samtidig styrke Danmark som cykelnation.

Vi har en god og sund tradition for at cykle i Danmark, og jeg mener, der er et stort potentiale både i forhold til øget sundhed, cykelturisme og mobilitet, hvis vi får danskerne til at cykle endnu mere. Det er projektet i Billund Kommune med til at gøre.

Jeg arbejder for tiden med en ny national cykelstrategi for Danmark, der skal vise vejen for fremtidens cykelpolitik og få Danmark helt i front som cykelnation.

Vi vil have flere danskere op på cyklen og gøre den til et seriøst transportalternativ for endnu flere i hverdagen. For selvom om vi er en cykelnation, så er der behov for nytænkning, hvis vi ikke skal sakke bagud på cykelområdet.

Vi skal være ambitiøse og turde spørge, hvad vi kan få ud af cykling.

Med den nye cykelaftale giver vi fra statens side 162 mio. kroner til cykelprojekter over hele landet, og dertil kommer kommunernes egenfinansiering.

Jeg håber, at projektet i Billund Kommune vil få flere børn og voksne til at tage cyklen og bidrage til vores cykelkultur, som vi i Danmark kan være stolte af, og som både gavner vores sundhed, miljø og økonomi.