Misvisende markedsføring af trafikforlig

Af Henrik Dam Kristensen, Transportminister,(S)

29. marts 2013

Jeg måtte gnide mig lidt ekstra i øjnene 22.3., da jeg læste JV's leder om de manglende infrastruktur-investeringer i det sydjyske.

I løbet af de sidste 14 dage har jeg været med til at fremlægge en lang række forslag på transportområdet, som der heldigvis har været bred opbakning til i Folketinget. Det er meget store projekter, som vil være til gavn for hele Danmark.

Der er også en række nødvendige tiltag i det sydjyske. Det drejer sig bl. a. om etablering af to godsspor af 450 meters længde på Esbjerg havn, hvor den eksisterende sporforbindelse fra Esbjerg Station til det nye terminalområde istandsættes.

Vi udvider også kombiterminalen i Padborg. Et projekt, som JV's lederskribent end ikke omtaler. Angiveligt fordi han anser det for blot at være »lidt krummer« . Men sådan ser jeg nu ikke på det. Og jeg er også sikker på, at alle de kunder, der bruger kombiterminalen i Padborg bliver glade for, at vi nu afsætter 10,5 millioner kroner til en opgradering af terminalen.

Der bliver også større fremkommelighed på den sydjyske motorvej nord for Kolding. Her har vi afsat 39,5 millioner kroner til kørsel i nødspor på E 45 ved Kolding. Dette projekt forventes gennemført allerede om to år.

Derudover blev vi allerede sidste år enige om at elektrificere jernbanen mellem Esbjerg og Lunderskov. Et projekt til 1,2 milliarder kroner, som betyder, at det allerede i 2015 bliver muligt at køre med el-tog fra København til Esbjerg. Det er i øvrigt før, det bliver muligt at køre med el-tog nord for Fredericia mod Aarhus og Aalborg.

Dertil kommer at vi sammen med Enhedslisten netop har afsat 30 millioner kroner til strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov, så elektrificeringen bliver forberedt til at køre 200 km i timen. Lad mig også minde om, at dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens til 700 millioner kroner også åbnes i 2015.

Endelig vil jeg understrege, at også kommuner i det sydjyske kan søge penge i en ny pulje, hvor staten kan medfinansiere projekter med op til 50 procent.

At der er langt flere ønsker, end vi kan opfylde, ved jeg godt. Men det er forkert markedsføring, når JV's lederskribent forsøger at gøre de store transportforlig, vi har lavet de sidste 14 dage til et spørgsmål om, at det sydjyske er blevet forsømt. Det er ganske enkelt ikke rigtigt.