Nu kommer godssporet til Esbjerg Havn

Af Henrik Dam Kristensen (S), transportminister.

13. april 2013

Nu bliver der bedre mulighed for effektiv og miljøvenlig godstransport på skinner fra Esbjerg. Med det seneste trafikforlig er det besluttet at afsætte 58,5 millioner kroner til at opgradere det eksisterende havnespor, så der bliver mulighed for at køre med godstog mellem Esbjerg Station og Esbjerg Havn.

Det er en del af regeringsgrundlaget at få mere gods over på jernbane og skib, og jeg er derfor meget glad for, at vi i samarbejde med havnen i Esbjerg gennemfører projektet, der både aflaster vejene og støtter den mere miljøvenlige godstransport på skinner og med skib.

Projektet vil blandt andet gavne transport af møllevinger på bane fra Tyskland, som udskibes i Esbjerg. Den nye mulighed for godstog til havnen vil også gavne Esbjergs muligheder for at få del i den svenske træ-og papireksport til England via Esbjerg.

Beslutningen om at etablere godsspor til Esbjerg Havn er en del et bredt transportforlig, der afslutter måneders forhandlinger. Med aftalen er det også besluttet at lave en VVM-undersøgelse af en ny omfartsvej ved Ribe, og der bliver bedre muligheder for at køre med modulvogntog i det vestjyske. Der er også oprettet en ny pulje, hvor kommuner kan søge om medfinansiering til lokale vejprojekter, der har relation til statsvejnettet.