Otte motorvejsspor mellem Køge og Greve

Af Henrik Dam Kristensen, Transportminister (S) og Henrik Sass Larsen, Køge, gruppeformand (S)

30. marts 2013

Nu kan de hårdt prøvede pendlere på Køge Bugt-motorvejen se frem til at spilde mindre tid i kø på landets mest trafikerede motorvej. Vi er i et bredt politisk forlig nemlig blevet enige om at sætte penge af til at udbygge det sidste stærkt trafikerede stykke vej mellem Solrød S og motorvejskrydset ved Køge.

Køge Bugt-motorvejen knytter hovedstadsområdet sammen med resten af landet og er med en daglig trafik på 100.000 køretøjer væsentlig for trafikafviklingen på Sjælland, men også for den trafikale sammenhæng i hele landet og for den internationale godstrafik.

Konkret afsætter vi 661 mio. kr. til at udbygge fra seks til otte spor på strækningen mellem Solrød S og Køge. Vejarbejdet på strækningen forventes at begynde i 2015. Vejdirektoratet vil lægge stor vægt på at koordinere udbygningen mellem Køge og Solrød S med den igangværende udbygning af strækningen mellem Solrød S og Greve samt anlægsarbejderne på jernbanen mellem København og Ringsted. Det sker for at begrænse anlægsperioden mest muligt af hensyn til trafikanterne.

Køge Bugt-motorvejen er stærkt plaget af trængsel, og når udbygningen er færdig - efter Vejdirektoratets forventning senest i 2018 - vil man hele vejen fra Motorvejkryds Køge til Greve S have fire spor i hver retning at køre på. Det vil give mere plads på vejen til tusindvis af mennesker, der dagligt pendler til og fra København og - forhåbentlig -mindre frustration over lange bilkøer.