Så ta'r vi cyklerne frem

Af Henrik Dam Kristensen, Transportminister (S), Astrid Krag, Minister for sundhed og forebyggelse (SF) og Jens Loft Rasmussen, direktør i Cyklistforbundet

30. marts 2013

Vi er en cykelnation, men vi skal cykle mere. Det kan være med til at løse samfundsproblemer. Derfor er vi gået i gang med en ny national cykelstrategi, der skal give svaret på, hvordan Danmark bliver verdens bedste cykelnation.

I en tid, hvor Danmark i den grad efterspørger løsninger på trafik-og trængselsproblemer, miljø-og klimaudfordringer, stigende sundhedsudgifter, vækst og arbejdspladser er det mere og mere oplagt at se cyklen og de fordele, cyklismen har som en del af løsningen, for vi er en befolkning, for hvem, det er naturligt at cykle.

Få andre steder i verden cykler man mere end i Danmark, og få andre steder i verden ser man direktøren og den timelønnede, ministeren og moren med sit barn bagpå, cykle side om side på vej til hverdagens gøremål som det naturligste i verden.

Med andre ord: Danmark er foran på cykelområdet, men vi er kommet til et tidspunkt, hvor det er naturligt, at vi ser på, hvordan vi fremover - lokalt, regionalt og nationalt - skaber endnu bedre rammer for cyklismen i Danmark.

Derfor er vi - sammen med landets bedste kræfter på cykelområdet - gået i gang med en national cykelstrategi for Danmark. Med strategien har vi det overordnede mål at vise retningen til at gøre Danmark til verdens bedste cykelnation.

Konkret vil vi have danskerne til at cykle mere, og vi vil se bredt på, hvordan vi får cyklen taget mere alvorligt som dagligt transportmiddel både i større og mindre byer. Vi vil også belyse de mange gode effekter, der er ved cykling, eksempelvis for livskvalitet og levealder.

Vi ved, at bevægelse og motion er helt afgørende for vores sundhed og trivsel. Når vi vælger at hoppe på cyklen i stedet for at synke ned i bilens bløde førersæde, så øger vi både vores livskvalitet og mindsker risikoen for en lang række sygdomme.

I kombination med cykelstrategien vil regeringen derfor også snart fremlægge en række nationale sundhedsmål for at forebygge sygdom og sikre, at danskerne får et længere og sundere liv.

Her vil der være fokus på motion og bevægelse, blandt andet med ambitiøse mål om at få danskerne til at bevæge sig mere i deres fritid, og at flere børn skal cykle i skole hver dag. Det sidste er vigtigt, fordi selv korte cykelture øger koncentrationsevnen hos skoleelever.

Vi vil med cykelstrategien også se på de mindre synlige effekter af cykling som eksempelvis branding af danske byer og Danmark, for gang på gang bliver Danmarks cykelkultur fremhævet internationalt som et billede på fremsynethed, bæredygtighed og moderne levevis.

Som eksempel tog det britiske magasin 'The Economist' for nyligt temperaturen på den nordiske samfundsmodel. I artiklen beskrev magasinet de enkelte lande med et situationsbillede. Sverige blev beskrevet som en nation af fædre på barselsorlov. Finland som en nation af ultrakloge skoleelever. Om Danmark brugte 'The Economist' følgende billede: "Danske mødre på cykel, uden hjelm, cyklende igennem morgentågen med deres børn i en cykelanhænger".

En fuldstændig naturlig situation for os. Et spektakulært syn for en international korrespondent, der brugte hverdagssituationen som et sindbillede på en fremsynet nordisk samfundsmodel. Denne internationale opmærksomhed om vores cykelkultur har en kæmpe værdi for Danmarks brand udadtil - og dermed også i kroner og øre.

Og netop Danmark som cykelland er en af de ting, vi med cykelstrategien vil se, hvordan vi kan få endnu mere ud af, f. eks. ved at tiltrække mere cykelturisme.

Cyklismen er selvfølgelig mere end bare et brand. Danmark har rigtig meget at tilbyde cykelturister, og vi tror, at rigtig mange gerne vil komme og opleve cykeldanmark. Så vil vi se på, om vi kan blive endnu bedre til at præsentere et samlet tilbud til cykelturister med cykelruter, oplevelser og overnatning. Det er der arbejdspladser og vækstpotentiale i.

Der er også et stort potentiale i at få tænkt cyklismen endnu mere ind i vores daglige transportmønster, eksempelvis i forbindelse med den kollektive trafik. Cyklen er hurtig og fleksibel over relativt korte afstande, mens den kollektive trafik bringer folk hurtigt over lange afstande. Tilsammen giver disse to transportformer mulighed for en effektiv, bæredygtig transportløsning fra dør til dør, også over længere distancer.

Ordningen med, at det er gratis at tage cykler med i S-togene har været en overvældende succes og er et eksempel på, hvordan kombinationen af cykel og offentlig transport kan få os til at cykle mere. Mange opfatter det efterhånden som helt naturligt, at man tager cyklen med i S-tog. Det er enestående, og det kan vi udnytte til at tænke cyklen endnu bedre sammen med den kollektive transport og dermed øge vores mobilitet og få flere til at lade bilen stå.

Men man kan jo ikke lige tage cyklen med ind i S-toget, hvis man f. eks. bor i Svendborg. Derfor vil vi også have fokus på at afpasse indsatsen til omgivelserne. Det, som virker i store byer, virker ikke nødvendigvis i mindre byer. Tilsvarende kan cyklen løfte en type opgave i større byer - eksempelvis mobilitet - mens den på landet ofte vil have en anden rolle, eksempelvis i forbindelse med turisme eller trafikken til og fra skolerne.

Vi skal blive bedre til at tilpasse vores cykelindsatser til dér, hvor folk cykler. Det vil vi blandt andet gøre ved at se på, hvad der rent faktisk virker ude i cykeldanmark og i de kommuner, hvor det er lykkedes at få flere til at cykle i de mindre byer.

Vi vil i arbejdet lægge vægt på at få input fra alle, som sidder med viden og særlige kompetencer på cykelområdet. Vi ved f. eks., at mange gode cykelideer opstår i kommunerne og i organisationerne, så det er vigtigt, at de også kommer til orde i den debat, vi skal have om fremtidens cykelpolitik.

Derfor holdt vi for nylig et cykelseminar, hvor en bred skare af interessenter og eksperter på cykelområdet kom med indspark og ideer til arbejdet. På Transportministeriets hjemmeside er der ligeledes en idébox, hvor vi modtager gode forslag til, hvordan vi får Danmark op på cyklen. Vi vil tage alle gode input med i arbejdet om de udfordringer, vi står over for, og de løsninger, der skal til.

Og vi ser frem til, at vi i efteråret præsenterer en nytænkende strategi, der viser, hvordan Danmark bliver verdens bedste cykelnation.

Ser man på de positive effekter af vores cykelkultur, som vi her har beskrevet, kan vi vist roligt sige, at vi i vores cykelkultur har en resurse, som vi kan være stolte af og glade for, men som vi også skal blive endnu bedre til at udnytte.