Sikker og stabil togdrift på Kystbanen

15. november 2013

Af Pia Olsen Dyhr, Transportminister ( SF)

Der har været en del skriverier i Helsingør Dagblad om den fremtidige togdrift på Kystbanen. Det er en vigtig togstrækning, som rigtig mange mennesker hver dag er afhængige af. Jeg er derfor også fuldt opmærksom på de udfordringer, der er, samt blikket rettet mod holdbare fremadrettede løsninger.

For det er jo ingen hemmelighed, at DSB Øresund i perioder ikke har leveret den ydelse, staten betaler for. Dette skyldes bl. a., at driften på Kystbanen blev baseret på en køreplan som ikke var robust, da den tidligere regering sendte Kystbanen i udbud.

Herudover påtog staten sig ansvaret for billetindtægterne. Det betyder, at DSB Øresund ikke har haft tilstrækkeligt incitament til at mi-nimere antallet af togsæt på værksted og til at sikre, at kunderne oplever, at togene kører med en tilfredsstillende rettidighed.

Der er nu indført en ordning, så DSB Øresund betaler bod, når der holder for mange togsæt på værksted.

Det skulle gerne sikre bedre forhold for passagerne på den korte bane. Og så regner jeg med, at der kan tages politisk stilling til Kystbanens fremtid i foråret 2014, så vi får skabt en langt mere stabil og bedre togdrift på Kystbanen fremover.

Vi står dog også over for nogle økonomiske udfordringer på kort sigt. Vi forventer ganske enkelt et underskud på driften af togbetjeningen mellem Helsingør -Peberholm de kommende år. Opsparingen forventes ved udgangen af 2013 reduceret fra 65,6 mio. kr. til 21,4 mio. kr. Den resterende opsparing vil derfor ikke være tilstrækkelig allerede i 2014, hvis der ikke blev gjort noget.

Det bliver vi selvsagt nødt til at handle på. Det gør vi naturligvis med det mål, at påvirke togpassagererne på strækningen mindst muligt - ikke mindst pendlerne i hverdagene.

De konkrete besparelsestiltag, der indføres fra 15. december 2013, er følgende: Den nuværende 10-minuttersbetjening af stationerne Nivå, Kokkedal og Hellerup i weekenden vil først blive påbegyndt ved 9-tiden om morgenen ( i stedet for ved 5-6-tiden som i dag). Herudover vil der fremover ikke være togfører på alle afgange på Kystbanen i dagtimerne.

Alternativet til at indføre enkeltmandsbetjening ville være, at man var nødt til at køre 20-minuttersdrift på hele Kystbanen alle ugens dage mellem myldretiderne og lade alle myldretidstogene på hverdage falde bort.

Jeg er også meget opmærksom på, at der i perioder har været problemer med butiksrøverier i 7-Eleven butikkerne på Kystbanen, primært ved Nivå og Kokkedal st. Derfor har jeg lagt vægt på, at der også fremover vil være togfører på togene mellem Helsingør og København H i tidsrummet kl. 20-02 søndag-torsdag og kl. 20-08 fredag og lørdag.

Jeg mener, at vi har fundet den rette balance mellem løsninger på de kortsigtede udfordringer, så vi sikrer betjeningen for pendlerne og samtidig allerede nu kigger på de mere holdbare løsninger fra næste kontraktperiode.