Som at sammenligne æbler og pærer

KYSTBANEN: Trenden går i mod enmandsbetjening på de regionale strækninger i Danmark. Det er et koncept, som vi har kendt fra S-tog i rigtigt mange år. Det er nødvendigt at indføre på Kystbanen, fordi der ikke har været tilstrækkeligt med passagerindtægter til at finansiere denne service.

24. september 2013

Af Pia Olsen Dyhr
Folketingsmedlem (SF)
Valgt i Nordsjælland-Transportminister

Helsingørs borgmester Johannes Hecht-Nielsen (V) er de seneste dage kommet med en række kritiske udmeldinger her i avisen om regeringens togfond. Han har angiveligt meget lidt forståelse for, at regeringen vil bruge 28,5 milliarder kroner på at forbedre togtrafikken mellem landsdelene, samtidig med, der skal spares 30 millioner kroner på Kystbanen.

Men det er altså lidt det samme som at sammenligne æbler og pærer.

For det første så gavner timemodellen også Nordsjælland. Et eksempel: Når en beboer i Kokkedal skal tage toget til Aarhus, sparer hun eller han også en time på rejsen fra København H til Aarhus. For det andet så skal pengene i Togfonden DK anvendes til en stor engangsinvestering i jernbaneinfrastrukturen, så vi kan få hurtige moderne eltog. Det er altså ikke penge, man kan bruge måned for måned til den daglige drift af togtrafikken. I stedet sikrer den nye infrastruktur, at operatørerne kan blive mere effektive.

Og Togfonden DK slækker således ikke på kravet til togoperatørernes effektivitet.

Koncept kendt fra S-tog
Trenden går herunder i mod enmandsbetjening på de regionale strækninger i Danmark. Det er et koncept, som vi har kendt fra S-tog i rigtigt mange år. Det er nødvendigt at indføre på Kystbanen, fordi der ikke har været tilstrækkeligt med passagerindtægter til at finansiere denne service. Det har desuden været nødvendig at foretage mindre justeringer i køreplanen på Kystbanen, så vi ikke kører flere tog, end der er passagerer til.

Sommerens trafikafvikling på Kystbanen har ikke været tilfredsstillende, og jeg har stort fokus på, at der rettes op herpå. DSB Øresund har sikret sig adgang til mere reservepersonale i tilfælde af sygdom.

DSB Øresund har i samarbejde med DSB Vedligehold fokus på, at der ikke holder for mange tog på værksted, og jeg har indført en bodsordning, så det koster DSB Øresund hver gang, der holder tog på værksted, som burde køre rundt på skinnerne med passagerer.

Det vil desuden hjælpe på trafikafviklingen, at sommerens sporarbejder nu er overstået. Banedanmark og DSB Øresund arbejder desuden på at forbedre trafikinformationen.

Jeg vil følge op på, at alle disse tiltag får en positiv effekt på den daglige togdrift på Kystbanen.

Jeg har snart møde med en række borgmestre fra kommunerne langs Kystbanen. Det ser jeg frem til.