Tale ved cykelseminar den 14. marts 2013

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

15. marts 2013

Indledning - velkomst
Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til Cykelseminaret.

Man kan ikke bo i Danmark uden at have et helt særligt forhold til cyklen. Vi har cykler i børnesangene. Vi har cykelstier, vi cykler på arbejde, og som om det ikke var nok, har vi også fyldt fjernsynet op med cykelløb igennem sommeren.

Vi har en cykelkultur i Danmark. Og det er en kultur, hvor cyklen ikke bare er et stykke legetøj eller et motionsredskab. Cyklen er først og fremmest et helt centralt transportmiddel for rigtig mange danskere.

Jeg er glad for at se, at vi er så mange, der er kommet her i dag for at bidrage til en god og konstruktiv debat om fremtidens Cykeldanmark.

Om Cykelseminaret
Vores diskussion her til eftermiddag er et led i det arbejde, jeg har igangsat for at udvikle en ny national cykelstrategi.

En af overskrifterne for arbejdet er, at vi skal tage cyklen alvorligt som transportmiddel. På de kortere afstande er cyklen et reelt alternativ til både bil og bus. Som transportminister mener jeg, det er en helt afgørende pointe.

En anden overskrift for arbejdet er, at cykelstrategien skal være til gavn for alle og hele Danmark. Derfor skal vi også kigge på, hvad vi kan få ud af cyklen. Vi skal spørge os selv – og hinanden – hvad cyklen kan gøre for os? I forskellige sammenhænge og rundt omkring i landet.

En tredje pointe er nærhed. Jeg kan ikke fra mit skrivebord udtænke en plan, der får flere til at vælge cyklen. Og det er heller ikke på statens veje det meste af cyklingen foregår. Det er ude i den enkelte by, på de kommunale veje, det sker.

Derfor vil jeg her i dag meget gerne have jeres bud på, hvad der skal til for at bevæge Cykeldanmark fremad. Og jeg vil også selv i løbet af foråret og sommeren besøge Cykeldanmark, og se nogle af de steder, hvor det er lykkedes med gode cykelprojekter, og hvor man har særlige kompetencer og viden på cykelområdet.

Deltagernes erfaringer 
I har alle – på forskellig vis – del i cykelområdet. Mange af jer arbejder hver dag aktivt med at fremme cyklismen og gode cykelforhold rundt omkring i landet. I har fingeren på cykelpulsen.

Og erfaringerne fra Cykelpuljen viser, at rigtigt mange gode og innovative cykelidéer opstår i kommuner og organisationer.

Temaer for cykelstrategi
Det er blandt andet de idéer, vi gerne vil trække på i arbejdet med en ny cykelstrategi.

Et af de centrale spørgsmål er, hvad der virker hvor? Vi kommer jo ikke uden om, at der er forskel på cykling i København og Grindsted. Det er i hvert fald min erfaring.

Men hvis det er rigtigt, hvordan får vi så målrettet indsatsen, så vi får mest cykling for vores penge i begge byer? Og hvordan understøtter vi bedst cyklens rolle for turismen? Det håber jeg, I kan være med til at komme med nogle bud på.

Jeg tror også, der er meget at hente i forhold til cyklens samspil med den kollektive trafik. I den daglige pendling kan kombinationen af cykel og kollektiv trafik tilbyde transport fra dør til dør. Hvordan kan den kombination blive et reelt alternativ til bilen for flere end det er tilfældet i dag?

Men cykling er andet end mobilitet. Det er også sundhed, bedre miljø og en indsats for klimaet. Jeg synes, det er en spændende vinkel at inddrage nogle af disse effekter af cykling i arbejdet med en ny cykelstrategi.

Dagens temaer og oplægsholdere
Vi skal i dag beskæftige os med en række spændende cykeltemaer. Det drejer sig om:
-Mobilitet
-Sundhed
-Cykling som branding, og
-Veje til at fremme mere cykling

Vi har mange spændende oplægsholdere på programmet. Jeg ser frem til at høre jeres indlæg og til en livlig debat.

Koncept for Cykelseminaret
Vi har tilrettelagt Cykelseminaret, så I alle kan give jeres besyv med ved hjælp af iPads. Seminaret bliver også streamet, så andre, end os her i salen, har mulighed for at følge med. Jeg håber, at det kan sætte endnu flere i gang med at tænke. Alle idéer er velkomne og kan afleveres på Transportministeriets hjemmeside.

Ros til arbejdsgruppen
Flere af dagens oplægsholdere indgår også i en arbejdsgruppe omkring cykelstrategien. Blandt andet Cyklistforbundet, en række kommuner, Det Rådgivende Cykelorgan, DSB og VisitDenmark.

Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde med arbejdsgruppen og de involverede ministerier.

Behovet for en ny cykelstrategi
Men hvorfor har vi egentlig behov for en ny national cykelstrategi? Det går jo meget godt med at cykle i Danmark, vil mange nok sige. Danskernes cykelvaner er tit i fokus, når udenlandske medier beretter om Danmark.

Magasinet The Economist skrev senest om vores cykelvaner. Her beskrev journalisten malerisk, hvordan – jeg citerer: "Danske mødre på cykel, uden hjelm, cyklende igennem morgentågen med deres børn i en cykelanhænger".

En fuldstændig naturlig situation for os. Et spektakulært syn for en international korrespondent, der brugte hverdagssituationen som et sindbillede på en fremsynet nordisk samfundsmodel.

Denne internationale opmærksomhed om vores cykelkultur har en kæmpe værdi for Danmarks brand udadtil - og dermed også i kroner og ører.

Mange af mine udenlandske kollegaer spørger interesseret til vores cykelforhold. For nyligt havde jeg besøg af min schweiziske kollega. Hun var imponeret over at se, hvor mange der cykler her – også når det er hundekoldt.

Ude i sommerlandet oplever man også mange steder, at muligheden for trygt at opleve landet på cykel trækker turister til.

Danmark er langt fremme på cykelfronten. Det kan vi være stolte af.

At det går godt, betyder imidlertid ikke, at vi bare skal læne os tilbage. Vi skal være ambitiøse og turde spørge, hvad vi kan få ud af cykling?

Cykling og vores cykelkultur er en meget stor ressource, som vi skal have mest muligt ud af. Det skal en ny national cykelstrategi med klare visioner bidrage til.

National cykelkonference til maj
Her på falderebet vil jeg lige gøre opmærksom på den nationale cykelkonference, som Vejdirektoratet, Cyklistforbundet og Svendborg Kommune afholder til maj. 

Her vil der være rig mulighed for en mere teknisk, cykelfaglig debat. Jeg deltog selv i cykelkonferencen sidste år. Det kan varmt anbefales. Derfor kigger jeg også forbi Svendborg i år.

Afslutning
Jeg glæder mig til nogle inspirerende timer i jeres selskab. Endnu en gang velkommen til Cykelseminaret! Og nu goddag til Line Gertsen, som vil føre os gennem dagen.